29. května 2024

Tag Archives: tepelná čerpadla

Téma: Tepelná čerpadla

Jak tepelná čerpadla fungují (VIII) Předcházející části obsahovaly informace o tepelných čerpadlech až do úrovně, jak je správně vybrat. Rovněž je důležité, k jakému topnému systému bude čerpadlo připojeno. Tepelné čerpadlo je totiž úplně něco jiného než spalovací kotel, a proto je důležité vědět, že zpravidla, až na výjimky, ohřívá… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Výkon tepelných čerpadel (VII) Pokud shrneme obsah předcházejících částí, pak bylo vysvětleno, co tepelná čerpadla jsou, na jakém principu pracují, odkud získávají obnovitelnou energii, jaké systémy se vyrábějí, čím se od sebe liší, a co je potřeba zajistit, aby mohla spolehlivě pracovat a přinášet očekávané energetické efekty. Bylo také vysvětleno,… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se (VI) Jaké systémy tepelných čerpadel existují, odkud berou tepelnou energii, kterou potom „přečerpají“ do topného systému, bylo vysvětleno v předcházejících kapitolách. Nutno připustit, že na trhu je značné množství tepelných čerpadel od různých výrobců, s různými výkony a v různých provedeních. Samozřejmě se… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Pro zajištění tepelné pohody je žádoucí mít tepelný zdroj využívající především obnovitelnou energii, která je trvale k disposici, nevyrábí se spalováním fosilních paliv, nepotřebuje obsluhu a skladování paliva. Takové požadavky platí pro novostavby i změny dokončených staveb, zvlášť v době, kdy jiné tepelné zdroje mají nejistou dodávku paliv. Tyto požadavky… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Fotovoltaika na střeše přináší pro SVJ a družstva nové možnosti

Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti. Dává vlastní výroba elektřiny pro váš dům ekonomický… číst dále Fotovoltaika na střeše přináší pro SVJ a družstva nové možnosti

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Výběr tepelného čerpadla (III) Před výběrem tepelného čerpadla, je potřeba mít základní informace jejich typech, odlišnostech, a o tom, co je potřeba k tomu, aby splnila naše očekávání. To, odkud se tepelná energie získává a jak se přenáší do prostoru, kde má být využita, se uvádí v názvu systému tepelných… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Typy tepelných čerpadel (II) První tepelná čerpadla sbírala tepelnou energii ze země – z hlubinných vrtů, třeba i 100 m hlubokých, nebo z plochy kolem budovy, z nezámrzné hloubky, kam se kladlo potrubí, ve kterém cirkulovala nemrznoucí směs ochlazená v tepelném čerpadle. Ta se pak ohřívala okolní zeminou, ze které… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »

Téma: Tepelná čerpadla

Základní charakteristika (I) Tepelná čerpadla ꟷ dosud nikdy u nás nebylo spojení těchto dvou slov tak frekventované, jako je tomu nyní. Přesto se najde dost lidí, kteří si pod tímto pojmem nedovedou nic konkrétního představit. Podívejme se proto trochu do minulosti a následně si přibližme, co tepelné čerpadlo je, jak… číst dále Téma: Tepelná čerpadla

Číst dál »