21. dubna 2024

Tag Archives: zděné stavby

Téma: Zděné stavby

Otvory a instalace ve zděných stavbách (VIII) Otvory Otvory se nacházejí se ve stěnách i příčkách. Ve zděných stavbách slouží nejčastěji k osazení oken nebo dveří.  Máme ale i volné průchody bez výplní, které propojují jednotlivé místnosti a také výklenky ve stěnách, kterým říkáme niky. Okenní a dveřní otvory Okenní… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »

Téma: Zděné stavby

Střechy a zděné stěny (VII) K zastřešení zděných budov můžeme využít obou nejběžnějších typů střech, a to jak střechy sklonité, tak střechy ploché. Pro oba typy platí, že střešní konstrukci můžeme vytvořit nad pevným stropem nebo samostatně. Plochá střecha s pevným stropem V tomto případě řešení střechy nad zděným objektem… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »

Téma: Zděné stavby

Stropy a zděné stěny (VI) Stropní konstrukci u zděné stavby pokládáme na nosné stěny. Ty mají výšku většinou 2750 mm nebo 3000 mm, což odpovídá násobku výšky 250 mm u dnešních cihel. Stěny mohou být i vyšší u staveb kanceláří a veřejných budov. Vodorovnou stropní konstrukci můžeme volit z různých… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »

Téma: Zděné stavby

Malty a tradiční zdivo (III) Účel Malty mají ve zdivu dva základní úkoly, spojují jednotlivé cihly a vyrovnávají rozdíly mezi ne zcela stejnými cihlami nebo jinými zdicími prvky. Jejich základním účelem je spojení cihel ve vodorovné ložné spáře a svislé styčné spáře. Pro spojení zdicích prvků ale nemusí být užito… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »

Téma: Zděné stavby

Cihly pro zděné stavby (II) Cihly jsou základními prvky nosných stěn a příček stavby. Mohou být různého provedení, tvaru a velikosti. Můžeme si je představit jako plné nebo děrované cihly a dutinové bloky. Pro větší rozměry cihel je v Čechách používán termín tvárnice. Kromě cihel je pro stavby dlouhodobě užíván… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »

Téma: Zděné stavby

Zděné stavby představují stavební objekty vytvořené z cihel nebo z kamene. Tato technologie výstavby byla používána v Evropě a ve světě po celá staletí především na svislé konstrukce staveb. Není téměř stavby, na níž by i dnes zdivo nebylo použito. Zdivo vzniká spojením cihel neboli zdicích prvků z vhodných stavebních… číst dále Téma: Zděné stavby

Číst dál »