30. května 2024

Téma: Nápravná opatření při výskytu plísní

Základním hygienickým doporučením je, aby se ve vnitřním prostředí člověka nevyskytovaly nárůsty plísní na površích.

Nejdůležitější nápravné opatření je odstranění stavební závady, nebo změna užívání prostoru (nejčastěji více vytápět a více větrat).

Rostoucí plísně se likvidují ve dvou krocích: dezinfekce a prevence.

Po dezinfekci (usmrcení plísní, jejich mycelia a spor) je stejně nutným opatřením prevence. Jen výjimečně je samotná dezinfekce dostatečně účinná – problémy s vlhkostí neodezní ihned. Vlhkost v materiálech zůstává i po odstranění příčiny růstu plísní a může být zdrojem vody pro život dalších plísní. Usmrcení plísní se provádí chemickými přípravky. Z fyzikálních metod je možné využít mikrovlnné záření.

Prevence má za úkol zabránit růstu plísní v budoucím období. Po dezinfekci původně napadeného zdiva se nanáší preventivní přípravek. Poté je možné vymalovat s přídavkem preventivního přípravku do malířské barvy.

Při výběru přípravků je vhodné se poradit s odborníky a řádně prostudovat etiketu. Na etiketě je uvedeno prostředí, do něhož je dezinfekční přípravek určen, a bezpečnostní opatření, která je nutné při práci dodržovat.

Návod na odstranění plísní ze zdiva v interiéru

Místa s viditelnými plísněmi ošetřit dezinfekčním roztokem nejlépe postřikem, a to s přesahem asi 0,5-1 m přípravkem určeným k likvidaci plísní. Při práci důkladně větrat!

Poté hadrem namočeným ve stejném přípravku setřít místa s plísněmi i přilehlé oblasti, hadr po použití zabalit do sáčku a vyhodit.

Po 24 hodinách působení přípravku a odstranění plísní malbu seškrábat s přesahem. Je nutné odstranit plísně na povrchu (které vidíme) i podhoubí plísní (které nemůžeme vidět).

Na vydezinfikovaný a očištěný povrch aplikovat přípravek s preventivním účinkem proti plísním. Po zaschnutí je možné vymalovat malířskou barvou. V některých malířských barvách jsou protiplísňové přípravky obsaženy, nebo je možné do běžného malířského nátěru přípravek s preventivním účinkem proti plísním přidat.

Odstraňování plísní z dalších míst

Ze snadno omyvatelných povrchů se plísně odstraní setřením (omytím) dezinfekčním

přípravkem a poté se předměty omyjí pod tekoucí pitnou vodou.

Odstranit plísně z nasákavých materiálů není prakticky možné. Tyto materiály (sádrokarton, minerální vlna, dřevotříska, papír, kůže a textilní materiály) jsou téměř vždy nevratně poškozeny.

Plesnivé předměty po záplavách a povodních, které kromě plísní představují i ohrožení zdraví bakteriemi z fekálií, je vždy nutné likvidovat.

Odstraňování plísní z povrchů fasád vyžaduje vždy průzkumná vyšetření. Nejedná se pouze o odstranění mikroorganismů, ale většinou je nutné opravit i praskliny a trhliny v povrchové vrstvě omítky.

Zdroj: SFRB