26. května 2024

Téma: Program pro mladé – uvažujte s výhledem do budoucnosti

Nechceme nikoho nabádat, aby si pořizoval jakoukoli variantu věštecké koule, ale pouze si dovolujeme žadatelům o úvěr připomenout, že pečlivá rozvaha je základem dobrého výsledku při zařizování si lepšího bydlení.

Protože jde především o peníze, což údajně všichni víme. Údajně. Jak již jsme několikrát zmínili, Program pro mladé se řídí nařízením vlády, a přes něj takzvaně nejede vlak. To znamená, že finanční prostředky, které Státní fond rozvoje bydlení z tohoto úvěru poskytuje na pořízení obydlí (ať už výstavbou, přístavbou či koupí) nebo na jeho vylepšení rekonstrukcí, jsou limitované. Na výstavbu a koupi domu maximálně 2 miliony korun, na koupi bytu maximálně 1 200 000 Kč a na rekonstrukci maximálně 300 000 Kč. Stejně tak je limitovaný věk zájemců o úvěr – 36 let, o čemž a dalších věcech s touto podmínkou souvisejících se podrobně rozepisujeme zde. Limity mají ovšem i hypotéky bankovních domů, ani ty se neposkytují každému a pravidla pro jejich přiznání jsou též nepřekročitelná.

O tom, že žadatel potřebuje 20 % vlastních peněz, aby na úvěr „dosáhl“, jsme psali též, ale ani banky neposkytují stoprocentní hypotéky. A právě těmto dvaceti procentům se chceme chvíli věnovat z hlediska výše zmiňovaných výhledů do budoucnosti. Stručně řečeno – nevyčerpejte si zbytečně svoje volné peníze, pokud je máte, raději zažádejte o úvěr a už i první platby realizujte s jeho pomocí (proplácejí se faktury, které je žadatel povinen na Fond dokládat). Pokud máte více volných peněz než potřebných 20 % pro poskytnutí úvěru, je dobré tzv. nejet na doraz. Na koupi (nového) auta, pořízení bazénu či podobných věcí, je vždy času dostatek. Mohou přijít horší doby (ztráta zaměstnání, nemoc, úraz), nebo naopak časy krásné (narození dítěte) a volných peněz bude potřeba víc než kdy jindy, přestože Program pro mladé na takové situace pamatuje a umožňuje přerušení splácení jistiny.

Ještě zmiňme, že o úvěr na rekonstrukci (300 000 Kč) je možno požádat i v případě, že vlastníte nový dům či nový byt (už zapsaný v katastru nemovitostí), a s její pomocí například pořídit kuchyňskou linku se spotřebiči, zařídit koupelnu, instalovat klimatizaci nebo krbová kamna… Podrobný seznam najdete v Pokynech pro čerpání úvěru – modernizace.