22. července 2024

Téma: Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Stavební úpravy našeho domu nebo bytu se v průběhu „akce“ nemusí proměnit v noční můru, pokud máme vše předem pečlivě promyšlené.

Rekonstrukce – stavební úpravy a opravy domu nebo bytu mnohdy dodají bydlení zcela jinou podobu, i když původním důvodem byla nutnost oprav, nevyhovující technický stav, zastaralost vybavení, vysoké výdaje na provoz nebo nevyhovující dispozice. Promyšlenou stavební úpravou majitel domu či bytu zvyšuje standard svého bydlení, prodlužuje životnost nemovitosti a navyšuje její cenu.

Rekonstrukce a modernizace bydlení nikdy nebývá levnou záležitostí. Pokud se pro ni majitel rozhodne, je třeba vše do nejmenšího detailu promyslet, konzultovat s odborníky a zpracovat podrobnou dokumentaci, časový a finanční plán, rozhodnout o způsobu financování.

Pro provedení stavebních úprav domu či bytu je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavby, toto je vhodné zkonzultovat na příslušném stavebním úřadě.

Ohlášení stavby postačí v případech, kdy se jedná o jednoduché opravy, při nichž se nemění podstatné části stavby a není zasahováno do nosné konstrukce stavby. Dotýká-li se však stavební úprava nosné konstrukce domu či bytu, nebo se jedná o změnu dispozice místností, je nutné stavební povolení.

Souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby nebo stavební povolení (včetně projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu) bude v případě financování rekonstrukce úvěrem požadovat banka nebo stavební spořitelna, spolu s dalšími doklady (jako je výpis z KN pro doložení vlastnictví nemovitosti, doložení příjmů žadatele o úvěr pro posouzení bonity, potvrzení o bezdlužnosti, doklad o pojištění nemovitosti, rozpočtové náklady na rekonstrukci, v případě zajištění úvěru zástavou odhad apod. podle požadavků banky).

Co vše je možné financovat z úvěrů:

–       střecha, včetně umístění solárních panelů,

–       půdní vestavby a nástavby, přestavba nebytových prostor v plnohodnotné bydlení,

–       TZB – kanalizace, vodovod, vytápění a elektroinstalace,

–       koupelna a sociální zařízení,

–       kuchyňské linky a vestavěné spotřebiče,

–       vestavěný nábytek,

–       povrchové úpravy,

–       podlahové krytiny,

–       Malby a nátěry

–       výměna oken, dveří a vrat,

–       zateplení domu,

–       fasáda,

–       výtah,

–       odvlhčení domu,

–       tepelné čerpadlo,

–       garáž,

–       bazén,

–       sauna,

–       terénní úpravy, včetně zavlažování,

–       oplocení a další.

Jednotlivé práce je možné objednat u zhotovitele stavební firmy, nebo řešit svépomocí. Provedené práce jsou pak spořitelnou nebo bankou propláceny oproti předloženým dokladům, v některých případech může být s bankou dohodnuto proplácení díla podle celkového rozpočtu stavby.

Velmi důležité je zajištění technického dozoru, který zajišťuje kontrolu provádění stavebních prací. Tuto činnost provádí pro stavebníka. Dozor dohlíží zejména na zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem včetně kontroly použitého materiálu a účtované práce. Jde o kontrolní a dozorovou činnost, kterou může vykonávat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním. Kvalitně prováděný dozor může stavebníkovi v mnohém pomoci zajistit kvalitu a v konečném důsledku i ušetřit další náklady.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay