23. července 2024

Trvalé bydlení na chatě

Léto svádí k opuštění měst a pobytům v přírodě. Třeba na chatách. Co když se ale rozhodneme tam bydlet natrvalo? Jaké z toho plynou právní důsledky?

Zrovna takový problém řešila právní poradna Portálu o bydlení, kam došel následující dotaz:

Plánuji koupit malou nemovitost k celoročnímu bydlení, což pro mě znamená malý domek, chatu, chalupu. Na to si chci vzít hypotéku a ručit kupovanou nemovitostí. Když si vyberu chalupu, stavební spořitelně stačí číslo evidenční a mé čestné prohlášení, že tam opravdu chci a budu trvale bydlet. Jak na to může reagovat spádový městský úřad nebo obec, že tam chci a budu trvale bydlet? Co taková nemovitost musí mít, aby s tím neměly úřady “problém”? Já samozřejmě vyžaduji pro svůj komfort: elektřinu, vodu třeba i ze studně, žumpu, topný kotel (uhlí, dřevo).

A jak to vidí právník poradny Portálu o bydlení?

Protože neznám bližší specifika, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy trvalého pobytu. Tuto problematiku řeší především ustanovení § 10 a následující zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Zákonná úprava klade ve vztahu k místu trvalého pobytu pouze dvě podmínky. První podmínkou je, že trvalý pobyt lze mít pouze v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem. Druhou podmínkou je, že se jedná o objekt, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Zákon dále nerozvádí, co se tímto určením myslí, tudíž bude vždy záležet na konkrétních okolnostech, za jakých bude úřad tuto podmínku považovat za splněnou. Lze se však stěží domnívat, že by chata za takový objekt považována nebyla.

Vedle toho však může být z hlediska zákona problematické, pokud je podle zvláštních právních předpisů „nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení“. Jak plyne například z rozsudku Nejvyššího správního soudu (konkrétně rozsudek ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 8 As 95/2012), taková nezpůsobilost by byla způsobena například, pokud k objektu chybí stavební povolení nebo kolaudační souhlas. V takovém případě bych vám doporučil zahájit takové řízení u stavebního úřadu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS