20. května 2024

LZE PRONAJMOUT BYT PRÁVNICKÉ OSOBĚ?

Vzhledem k tomu, že byt, jako předmět nájmu, je určen k bydlení, není možné jej pronajímat právnické osobě podle ustanovení upravujících nájem bytu. Lze však v tomto případě uzavřít smlouvu o nájmu podle obecných ustanovení o nájmu.

Comment on this FAQ