25. května 2024

Výpověď nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku

“Pronajímáme byt lidem, kteří od loňského září neplatili nájem. Upozornili jsme je na to s tím, že pokud to nenapraví, budou se muset vystěhovat. Můžeme to teď udělat?” zněl toto úterý jeden dotaz z pléna během konzultačního dne ministerstva pro místní rozvoj. Jeho adresáti byli přítomní právníci z úřadu, kteří lidem odpovídali mimo jiné právě na dotazy spojené s novým občanským zákoníkem. Ten platí od letošního ledna. 

Žaloba na vyklizení už není potřeba

Ve zmíněném případě byla odpověď složitější, protože problémy s nájemníky začaly už vloni, kdy ještě platila stará legislativa. Ta v podobném případě upravovala výpověď nájmu jiným způsobem než nový občanský zákoník, upozornil právník Josef Darebný.

Podle nové zákonné úpravy stačí, když neplatící nájemník dostane například poštou výzvu, že musí do určité doby, typicky do jednoho měsíce, všechno dlužné nájemné zaplatit. Jinak že mu hrozí výpověď z nájmu bez výpovědní doby – tato výzva musí být písemná a stačí ji poslat poštou, předpokládá se, že během několika dní dorazila. Pokud člověk výzvy neuposlechne, může dostat výpověď z nájmu. “V případě že nájemník neplatí nájem, lze samozřejmě vypovědět i smlouvu uzavřenou původně na dobu určitou,” upozornil právník Josef Darebný.

Loňské dluhy podle loňské legislativy

Jenže u nájemníků ze zmíněného případu je to jinak, protože měli dostat výpověď ještě podle loni platné legislativy. A to vyžadovala, aby dostali žalobu na vyklizení bytu, což tazatelčina rodina neučinila. V tom případě se proto nájemní smlouva obnovila a to na dobu jednoho dalšího roku. Na druhou stranu, jelikož nájemníci nadále neplatí a nereagují ani na prosby, aby tak učinili, lze po nich nájemné vymáhat například jako neoprávněný zisk.

Podobně jako se prodloužila nájemní smlouva v tomto případě, jelikož majitel bytu nevyužil možnosti, jak problémové nájemníky z bytu dostat, prodlužuje se smlouva i podle nové legislativy. Pokud například nájemce bytu neplatí a majitel mu nepošle výzvu na vyklizení bytu ani mu nedá výpověď v měsíční lhůtě, nájem se obnovuje a to na dobu, po jakou byl původně uzavřen, nejvýše však na dva roky.

Právě ukončení nájmu a výpověď nájemní smlouvy patřily k nejčastějším dotazům na posledním konzultačním dnu ministerstva pro místní rozvoj, a proto se této problematice budeme nadále věnovat i na našem portále o bydlení.

Zdroj: vlastní zpráva