29. května 2024

Konference Živé vnitrobloky 2020

V době pandemie lidé tráví více času doma. V důsledku jsou pak nuceni věnovat zvýšenou pozornost svému nejbližšímu okolí – ulicím, parkům a také vnitroblokům. Stále větší počet obyvatel si uvědomuje, že prázdný prostor pod jejich okny může sloužit jako místo pro odpočinek a relaxaci. Aby lidé mohli vnitrobloky lépe využívat, potřebují kultivované prostředí a zeleň. Konference Živé vnitrobloky ukáže cestu, jak pomoci městu k lepšímu obytnému prostředí.

Praha 8. prosince 2020, 9-13 hod, CAMP naživo bez publika

Webová stránka: www.vnitrobloky.cz/konference2020

Youtube vysílání: https://youtu.be/_QA1ywBc3R4

Moderuje herec Andrej Polák, Vlastníci, #martyisdead

Podle zjištění Výzkumného ústavu Silva Taroucy z letošního roku prošlo v posledních dvaceti letech 56 % pražských vnitrobloků alespoň částečnou obnovou. Přibyly zejména užitkové prvky, ale i vybavení pro hru dětí. Alarmující je ale stárnutí stromů a snižování množství zeleně ve vnitroblocích. Přibývá stromů starších čtyřicet let a celkově vnitrobloky přišly o celou čtvrtinu zeleně. Přitom je to právě zeleň, která ve vnitroblocích vytváří příjemné obytné klima.

Obáváme se, že většina změn jsou nekoncepční zásahy vedené převážně jednotlivci,“ říká Barbora Týcová, koordinátorka spolku Bieno, který se obnovou vnitrobloků dlouhodobě zabývá. „Přitom naše zkušenosti ukazují, že když se debaty účastní většina obyvatel, vždy lidé chtějí především více zeleně a lepší životní prostředí.“ A právě zlepšováním vnitrobloků ve spolupráci s místními tahouny se spolek Bieno dlouhodobě zabývá.

Spolek vnitrobloky Bieno letos slaví pět let své činnosti. Za pět let aktivně působil v celkem šedesáti pěti vnitroblocích převážně v Praze. Ve třiceti z nich proběhla skupinová debata a mapování potřeb obyvatel. V osmnácti vnitroblocích proběhla nebo právě probíhá obnova. Některé z příkladů oživených vnitrobloků se představí na konferenci, kterou spolek Bieno pořádá.

Konference Živé vnitrobloky 2020

8. prosince 2020, 9-13 hod, CAMP naživo bez publika

9:00–9:30,  „Od A do Z“ proměnou vnitrobloku, Michal Křivohlávek a Barbora Týcová, koordinátoři, spolek Bieno

9:30–10:00, Vnitroblok jako nástroj chytrého města, Tereza Mácová, zahradní a krajinářská architektka, YYYY

10:00–10:30, Příspěvek zeleně vnitrobloků ke zmírnění změny klimatu a adaptaci města, Michael Pondělíček, vedoucí kanceláře KZI, IPR Praha

10:30–11:00, Komplexní přístup k vnitrobloku Mečislavova, Miroslav Šik, profesor architektury, AVU

11:00–11:30, Urban green in Berlin – creating spaces for plants, animals and the community, Nina Fuchs a Lena Assmann, koordinátorky, Grüne Liga, Berlín

11:30–12:00, Komunitní mapování vnitrobloků, Tereza Špinková a Jindřich Pinc, koordinátoři, spolek Bieno

12:00–12:30, Festival Žižkovské mezidvorky v covidové pandemii, Slávka Hladíková, spolupořadatelka, Žižkovské mezidvorky

Zdroj: spolek Bieno

Foto: spolek Bieno