24. dubna 2024

Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu

Koupě družstevního podílu se ovšem od pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví v mnoha ohledech liší. Šest faktů, které by vám by vám před jeho pořízením určitě neměly uniknout, si představíme.

1. Člen družstva je vlastníkem podílu, nikoli bytu

Člen družstva „svůj“ byt nevlastní, majitelem bytu je bytové družstvo. Pokud se rozhodnete takový byt pořídit, od původního majitele kupujete ve skutečnosti jeho družstevní podíl spolu s právem na uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu. Při koupi družstevního bytu tak fakticky dochází pouze k převodu členských práv a povinností z původního majitele družstevního podílu na nového nabyvatele. Na rozdíl od prodeje bytu v osobním vlastnictví je převod družstevního podílu administrativně velmi jednoduchou a rychlou záležitostí, ke kterému není zapotřebí ani znalecký posudek a neplatí se ani daň z nabytí nemovitých věcí.

2. Družstevní byt nelze použít jako zástavu

S tím souvisí i otázka financování koupě družstevního bytu. Na rozdíl od bytu v osobním vlastnictví si na něj totiž nemůžete vzít hypoteční úvěr, pokud byste chtěli družstevní byt použít jako zástavu úvěrující bance. Banka vám úvěr na pořízení družstevního podílu sice umí nabídnout, podmínkou je ale následný převod tohoto družstevního bytu nejpozději do jednoho roku do osobního vlastnictví a jeho zastavení ve prospěch banky.

3. Užívací právo k bytu nemusí být vždy nesporné

Od majitele, který vám koupi družstevního podílu nabízí, si předem vyžádejte nájemní smlouvu. Vyhnete se tak případným problémům. Stejně tak je dobré si předem ověřit, že je skutečně členem družstva a má právo svůj podíl dále převést. Z tohoto důvodu lze u větších družstev doporučit, aby k uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu došlo přímo v sídle družstva, kde vám jeho zaměstnanci rádi poskytnou veškeré informace o podmínkách převodu. U malých jednodomových družstev doporučujeme se předem informovat na podmínky převodu přímo u statutárního orgánu družstva.

4. S družstevním bytem můžou být spojeny dluhy

Ověřte si také, jestli družstevní podíl na byt, o který máte zájem, není zatížen dlužnou částkou, například neuhrazenými předpisy záloh a poplatků spojených s užíváním družstevního bytu či nedoplatku za vyúčtování skutečných nákladů. Vsadit na reference se vyplatí i v případě pořizování družstevního bytu. Zjistěte si, jak bytové družstvo hospodaří s penězi, ale i to, jak fungují jeho statutární orgány. Důležité by pro vás také mělo být, jestli družstvo nečerpá nějaký úvěr, jehož splácení by se mohlo promítnout do výše vámi hrazených záloh.

5. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Pokud uvažujete o koupi družstevního bytu s tím, že byste jej chtěli následně převést do osobního vlastnictví, začněte kontrolou v katastru nemovitostí. Pokud je byt v katastru zapsán, znamená to, že je vymezen jako samostatná jednotka, a je možné ho při splnění zákonných podmínek a stanov družstva převést do osobního vlastnictví. Raději se na možnost převodu informujte předem u bytového družstva. I když to nebývá podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila příliš časté, může se stát, že s převodem do osobního vlastnictví nebude nejvyšší orgán družstva souhlasit. Projděte si předem i stanovy družstva.

6. Bytové družstvo a společenství vlastníků v jednom

V praxi se podle Jana Vysloužila velmi často setkáváme s takzvanými bytovými kočkopsy. Jde o bytový dům, kde je část bytů v osobním vlastnictví a část patří bytovému družstvu. Výhodou v takovém případě je, že družstvo zastane správcovskou činnost, stará se o chod domu a zajišťuje i údržbu společných částí domu. Problém může nastat v případě, že některý nájemce či vlastník bytu přestane plnit své peněžité závazky vůči družstvu, případně společenství vzniklému v domě podle platných právních předpisů. Řešení případných dlužníků v družstevních bytech je o něco pružnější než u vlastnických bytů. V každém případě jde o velký problém nerovného postavení bytových družstev a společenství vlastníků v pozicích věřitelů, na který SČMBD dlouhodobě upozorňuje. V krajním případě by se zejména malá bytová družstva a společenství vlastníků mohla dostat do problémů s úhradami svých závazků vůči dodavatelům energií a služeb, což velmi negativně dopadá na kvalitu bydlení a sousedské vztahy v domech.

Zdroj: estav.cz

Foto Pixabay