25. května 2024

Podvodné inzeráty na dlouhodobý pronájem aneb Jak nenaletět

Nepoctivcům se dokonce zalíbilo i oblíbené Airbnb a podvodně ho dlouhodobě dávají do pronájmu. Přestože tento server vznikl původně z dobré myšlenky vzájemné pomoci sdílením nevyužité nemovitosti v případě, že majitel krátkodobě opustil svůj byt a vycestoval do jiné země, kde se mu naopak hodí pronajmout si byt jiného cestovatele, podnikavý podvodník dnes zná lepší využití. Pronajme si krátkodobě takovýto byt, aby získal možnost ukázat jej dalším zájemcům, ale již na základě svého inzerátu, na mnohem delší dobu. Získá od podvedených desetitisícové zálohy a přislíbí dlouhodobý pronájem více zájemcům. Tak se mu peníze několikrát znásobí. Poté v tichosti zmizí, tak, že ani skutečný majitel takovéhoto bytu nemá šanci jej dohledat. Stejně může ale dojít k podvodům i u dlouhodobých pronájmů zprostředkovaných jinými platformami.

Děje se tak v souvislosti s nedostatkem ubytovacích kapacit ve velkých městech, což těsně souvisí i s výší měsíčního nájemného. Někdy je tak vysoké, že by za dvouměsíční nájemní splátku bylo možno pořídit ojetý automobil.

Co můžeme udělat proto, abychom se ochránili?

V některých případech je již z textu inzerátu patrné, že s nabízenou nemovitostí není něco v pořádku. Jednou z prvních alarmujících informací je cena. Pokud je cena nájemného vybrané nemovitosti podezřele nižší než cena srovnatelných nabídek v podobné lokalitě, je třeba mít se na pozoru. Pokud se po spojení s prodejcem dozvíte, že je nutné, aniž nabízenou nemovitost vidíte, složit z důvodu velkého množství zájemců zálohu na účet, je rozumné rovnou pronajímateli poděkovat a sledovat jiné nabídky. Pokud pronajímatel komunikuje výhradně e-mailem, špatnou češtinou, případně jen anglicky, spěchá na zálohu, dá se předpokládat nějaký problém.

V případě, že pronájem zprostředkovává realitní agent, je třeba nechat si vždy předložit plnou moc (ideálně ověřenou notářem či na Czech pointu), která je uzavřena mezi jím a majitelem nemovitosti. V takovém případě máte alespoň jistotu, že plnou moc podepsaly osoby, jejichž totožnost byla ověřena prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Prověřit je dobré i majitele nemovitosti, a to ještě před schůzkou, nahlédnutím do katastru nemovitostí.

Pokud shrneme jednotlivé rady do stručného popisu, vypadal by návod asi takto:

  • Prohlédnout větší množství inzerátů dle nastaveného filtru požadovaných podobných nemovitostí – například: byt 2 + 1 případně 2 + kk, Praha 2 – tím odfiltrujeme případné cenově podezřelé nabídky.
  • V případě, že jsme si nemovitost vybrali, spojit se s osobou uvedenou v inzerátu, dohodnout si osobní schůzku v požadované nemovitosti a připravit si výpis náhledu z katastru nemovitostí – uvidíte nabízenou nemovitost, budete osobně jednat s majitelem či zprostředkovatelem, které prověříte ztotožněním s plnou mocí s ověřenými podpisy, výpisem z katastru nemovitostí a žádostí o předložení dokladu totožnosti.
  • Ideálně již při prohlídce požadované nemovitosti podepsat řádně přečtenou rezervační smlouvu, v níž jsou již ověřené údaje obou smluvních stran, a zajistit ve smlouvě takové ustanovení, aby pronajímatel neobdržel dříve zálohovou platbu než nájemce klíče od pronajaté nemovitosti.
  • Před odesláním zálohové platby není nadbytečné, v případě, že pronajímatele zastupuje  zprostředkovatel, zavolat na telefonní číslo zprostředkovatelské firmy, které lze zcela běžně najít na internetové stránce, a nechat se spojit se zástupcem zprostředkovatele, s kterým jste jednali.
  • Po vlastním předání nemovitosti v co nejkratší době (nejlépe po dohodě s majitelem) nechat vyměnit zámek bytu – jde o to, aby do vámi pronajaté nemovitosti neměl přístup majitel bez vašeho vědomí a vaší přítomnosti.

Závěrem chceme ovšem zdůraznit, že nic z výše uvedeného není absolutním návodem k tomu, aby nájemce nebyl obelhán a podveden. Podvodníci jsou vždy o několik kroků napřed. Ale každá další obezřetnost je posunem k posílení slušného jednání na realitním trhu.

Zdroj: Mgr. Bc. Vladislava Kurzová

Foto: Pixabay