30. května 2024

Tag Archives: stavba a právo

Téma: Stavba a právo

Zřízení sjezdu na místní komunikaci při výstavbě domu (VIII)  Při výstavbě domu běžně nastává situace, kdy pozemek není fyzicky spojen s místní komunikací. Na pozemek se díky tomu nemůže dostat stavební technika a stavba domu tak ani reálně nemůže započít. Sjezd na místní komunikaci může vlastník pozemku řešit v rovině soukromoprávní i… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Soukromoprávní aspekty dočasných staveb (VII) Dočasné stavby hrají velkou roli z právní i ekonomické stránky. Při jejich definování je třeba zdůraznit, že s pojmem stavby se můžeme setkat jak v rámci soukromého práva, tak práva veřejného. Definici dočasné stavby soukromoprávní předpisy neobsahují. Stavbu jako takovou definuje pouze stavební zákon. Z judikatury však… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Právo stavby aneb Stavba na cizím pozemku (VI) Právo stavby řadíme v systému občanského práva pod věcná práva. Konkrétně ho definuje ustanovení § 1240 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se tedy o případ, kdy stavebník disponuje právem vybudovat stavbu či již vlastní stavbu… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Právo nezbytné cesty aneb Když se k nemovitosti nelze dostat jinak (V) Nezřídka kdy nastávají situace, kdy vlastník nemovité nemůže užívat tuto věc z důvodu, že není spojena s veřejnou cestou. Předmětná věc se tak stává absolutně bezúčelná a nelukrativní. Z toho důvodu ustanovení § 1029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – výhrada zpětné koupě obce k pozemku (IV) Výhrada zpětné koupě je, stejně jako předkupní právo, využíváno pro zajištění před spekulanty s pozemky. Opět se užívá v situaci, kdy obec v rámci rozšíření obyvatelstva obce podporuje mladé rodiny a nabízí jim koupi pozemku za sníženou cenu. Na rozdíl od předkupního práva… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – předkupní právo obce k pozemku (III) Předkupní právo můžeme ve své podstatě rozdělit do dvou kategorií. V prvním případě se jedná o situace, kdy si mezi sebou strany zřídí samy předkupní právo. Pod tento případ řadíme případy, kdy jedna ze stran v budoucnu bude mít zájem o koupi… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Kdy je potřeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby? (II) S povinností zařídit si stavební povolení se každý nejčastěji setká ve chvíli, kdy se rozhodne učinit větší stavební úpravy, provést rekonstrukci bytu či výstavbu rodinného domu apod. Ovšem málokdo již má povědomí o potřebnosti ohlášení své stavby a skutečně jej… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Co je to stavební povolení a jaké jsou jeho náležitosti (I) Stavební povolení je nutné v případech, kdy podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jako „stavební zákon“), nepostačí pouhé ohlášení stavby nebo „volný režim“ nevyžadující ohlášení ani povolení stavby. U stavebního… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »