23. července 2024

Téma: Správa bytového domu

Efektivní investice do rekonstrukce a opravy bytového domu (VII)

Rekonstrukce a modernizace bytového domu přináší pro jeho obyvatele mnoho výhod. Výsledkem jsou zlepšení technického stavu domu, vyšší kvalita bydlení a snížení energetické náročnosti budovy, které může mít velký vliv na peněženku uživatele bytu. Na řadu z těchto opatření je možné využít zvýhodněný úvěr z programu Panel 2013+. Výhodným řešením je zejména pro domy, které nemohou splnit podmínku výše energetických úspor, požadovanou dotačním programem Nová zelená úsporám.

Kdy se vyplatí o zvýhodněný úvěr žádat?

Je dobré začít rozvahou, studií nebo propočtem, zda zvažovaná opatření v daném rozsahu odpovídají požadavkům programu Panel 2013+. Z vyhodnocení vyplyne optimální varianta, které oblasti zamýšlené rekonstrukce, případně dalších opatření, mají význam zvažovat pro žádost o zvýhodněný úvěr programu Panel 2013+. Vyhodnocení odpoví na otázku, zda se žádost o úvěr vyplatí, aby nemusela být použita opatření, která rekonstrukci prodraží, avšak přínos úvěru by nebyl tak významný. Studie obvykle zahrnuje model výše investice, podmínky splnění programu a model financování. S těmito informacemi již může investor zvážit, zda je to pro něj ekonomicky únosné či nikoliv.

Studie, případně jiná forma propočtu výhodnosti, by měla být provedena ještě před zahájením projektu. Je výhodné, pokud zpracovatel studie nebo propočtů má praxi, jak s modely financování, tak i realizacemi. Některé společnosti nabízejí zpracování studie výhodnosti, a to i zdarma, následně i zprocesování podání žádosti. Se zpracovanými údaji lze předstoupit před shromáždění a představit záměr rekonstrukce už na základě konkrétních informací.

Na jaké položky lze v rámci rekonstrukce nebo dalších zamýšlených aktivit úvěr čerpat?

Název programu Panel 2013+ může být na první pohled trochu zavádějící, protože úvěry z něj nejsou určeny jen pro domy panelové, ale pro všechny bytové domy bez rozdílu technologie výstavby, a to po celé republice včetně Prahy.

Program Panel 2013+ je cílen především na komplexnost oprav. Významný díl v položkách žádostí stále tvoří tepelná izolace (zateplení) domu. Kromě vnějšího i vnitřního zateplení však lze tímto úvěrem hradit například odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravy obvodového pláště a opravy lodžií nebo balkonů, výměnu původních balkónů za nové, nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy, opravy nebo výměny hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby.

Úvěrem z programu Panel 2013+ je možné financovat také nový výtah nebo opravu či výměnu toho stávajícího, opravy nebo výměny vstupních dveří do bytů, opravy nebo modernizace bytových jader i další opravy a modernizace v bytech a také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

Financování s programem Panel 2013+

S úvěrem nejsou spojeny žádné poplatky. Financovat lze až 90 % způsobilých výdajů na revitalizaci. Podrobné informace jsou k dohledání na stránkách Státního fondu podpory investic (www.sfpi.cz).

Právní úprava podmínek úvěru

Právní podmínky úvěru jsou upraveny nařízením vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů. Příjemcem dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu nebo bytu v domě, ale také společenství vlastníků jednotek jako osoba odpovědná za správu domu.

Pro podání žádosti je třeba vyplnit formuláře s hlavičkou SFPI a doložit požadované přílohy, jejichž základní výčet je uveden na webových stránkách SFPI (www.sfpi.cz)

Revitalizovat bytový dům je i dobrou investicí do budoucna. Důležité je si uvědomit, že vedle řady opatřeních vedoucích souběžně ke zvýšení komfortu užívání nemovitosti je právě snížení energetické náročnosti cestou, která umožňuje ušetřit na zvyšujících se nákladech především za teplo. Byt v revitalizovaném domě se sníženými náklady na energie má samozřejmě také vyšší hodnotu na realitním trhu.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB