9. června 2023

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Hranice pozemků aneb Máte plot až u sousedů (VIII)

Určení hranice pozemku může být v některých případech poměrně nejasnou otázkou. Základním východiskem pro určení hranic slouží katastr nemovitostí. Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění (dále jen „katastrální zákon“) se do katastru zapisují čísla a výměry parcel a geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území. V rámci ustanovení § 980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) platí pravidlo, že nikoho neomlouvá neznalost zápisu údajů uvedených v katastru nemovitostí. Pro určení hranice pozemků je tak stěžejní zápis v katastru nemovitostí.

Mezi nejméně problematické patří hranice dané jasným prostorovým vytyčením. Mezi tyto případy řadíme ploty, zdi, meze, strouhy či jiné objekty. Občanský zákoník v ustanovení § 1024 a následující dále stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že hranice pozemků jsou ve spoluvlastnictví vlastníků přilehlých pozemků. Co se týče plotů, které jsou dvojité, každý jednotlivý plot je ve výlučném vlastnictví vlastníka příslušného pozemku. V určitých případech však nemusí být z prostorového uspořádání či zápisu v katastru nemovitostí jasné, kde přesně se nachází hranice mezi dvěma pozemky. V takovém případě má možnost každý z vlastníků podat žalobu na určení hranice pozemků. Soud posuzuje hranici pozemků podle poslední pokojné držby, případně nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Občanský zákoník poskytuje každému vlastníkovi pozemku ochranu před vlastníkem sousedního pozemku. Každý vlastník pozemku může požadovat po svém sousedovi, aby se zdržel budování stavby v těsné blízkosti společného plotu. Zákonodárce se tak snažil zamezit sousedským schválnostem či neúmyslnému stínění na sousední pozemek. Zákaz dopadá na téměř všechny typy staveb, od pevných po dočasné. Pokud však bylo na stavbu vydáno veřejnoprávní povolení, je nutno postupovat podle ustanovení § 1004 občanského zákoníku o ohrožení držby. Přesné odstupy staveb jsou upraveny v rámci vyhlášky č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Ustanovení § 25 zmíněné vyhlášky stanoví například minimální sedmimetrovou vzdálenost mezi rodinnými domy a minimální dvoumetrovou vzdálenost od hranice pozemku.

Soused v souladu s ustanovením § 1027 občanského zákoníku může u soudu dokonce navrhovat a domáhat se toho, aby soud po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložil vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.

V rámci hranice pozemku musí vlastník dle ustanovení § 1023 občanského zákoníku snášet užívání prostoru nad i pod pozemkem. K užívání však další osoby musí mít důležitý důvod a třetí osoby nesmí vlastníka výrazně omezovat. Toto ustanovení dopadá například na letový provoz nad pozemkem.

Vlastník pozemku, na kterém jsou kořeny stromů ze sousedního pozemku, může v souladu s ustanovením § 1016 odst. 2 občanského zákoníku požádat vlastníka o jejich odstranění. Pokud mu nevyhoví, je oprávněn kořeny přiměřeně odstranit. Totéž platí o přesahujících větvích. Případné spadlé plody z těchto stromů náleží vlastníkovi pozemku, na které spadly. Pro vzdálenost stromů od hranice pozemku platí obdobná pravidla jako pro stavby. V případě, kdy strom obvykle dosahuje výšky nejméně tři metry, musí být vzdálen od hranice pozemku nejméně tři metry. Zbytek stromů musí být vzdálen nejméně metr a půl. Lze tedy shrnout, že byť vlastník může se svým pozemkem nakládat libovolně, musí respektovat určitá omezení.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix