9. června 2023

Téma: Umožnění vstupu do bytu v případě opravy a údržby

Kolikrát jste se již rozčilovali nad vyvěšeným oznámením na domě ohledně vaší povinnosti zpřístupnit byt za účelem provádění odečtů tepla, odečtů vody či kontroly plynu nebo jiného zařízení v bytě (např. kotle)? Rozčilení často pramení zejména z důvodu, že čas, ve kterém bude odečet či kontrola zařízení prováděna, se kryje s vaší pracovní dobou a musíte si kvůli tomu brát dovolenou, neplacené volno či si hodiny napracovat.

Bohužel toto je jedno z úskalí a nevýhod nájemního bydlení či celkově sdíleného bydlení, ať už v panelových domech, či tzv. bytovkách, neboť ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně z ustanovení § 2219 plyne povinnost nájemce umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku bytu, jakož i přístup do něj za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby.

Takto stanovená povinnost pro nájemce však není bezbřehá, neboť i na straně pronajímatele je dána povinnost, a to předem v přiměřené době oznámit nájemci, že bude třeba byt zpřístupnit, a souhlas nájemce zde není vyžadován. Tuto oznamovací povinnost však pronajímatel nemá v případě, že je nutno zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, typicky v případě havárií (výbuch plynu, prasklé topení apod.)

Nezbytný rozsah zpřístupnění

Je nutno posuzovat s ohledem na účel zpřístupnění. Půjde o posouzení, zda je nutné zpřístupnění celého předmětu nájmu či pouhé části, která vyžaduje opravu, o dobu, po kterou je zpřístupnění předmětu nájmu umožněno, či umožnění přístupu třetím osobám (opravářům).

Oznámení předem

Pro oznámení není stanovena forma a způsob, jakým musí být učiněno. Zpravidla však půjde o oznámení pronajímatele na nástěnce, na dveřích domu či internetových stránkách domu, kdy v oznámení musí být uvedeno:

  • čas, v němž se má zpřístupnění uskutečnit,
  • důvod zpřístupnění. 

Následky porušení povinnosti

V případě, že neumožníte vstup do bytu za účelem opravy či údržby, může se pronajímatel domáhat splnění této vaší povinnosti žalobou u příslušného soudu (k tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2791/2005). Soud v takovém případě může na návrh pronajímatele upravit i formu kontroly, její frekvenci a rozsah, ovšem s ohledem na vyváženost zájmů stran nájemního vztahu.

Dále porušení této povinnosti nájemce může vést ke vzniku jeho povinnosti nahradit pronajímateli případně i třetím osobám vzniklou újmu. Typický příklad: neumožníte kontrolu plynu v bytě a následně dojde k výbuchu, kdy epicentrem bude právě např. váš plynový sporák, tudíž nejen že nahradíte škodu pronajímateli, ale také ostatním vlastníkům a nájemcům v domě, kteří tímto výbuchem utrpěli nějakou škodu.

Porušení povinnosti nájemce může také založit právo pronajímatele vypovědět nájem, neboť se může jednat o:

  • porušování povinností zvlášť závažným způsobem, při které by byla působena značná újma pronajímateli, bez výpovědní doby (ustanovení § 2232 občanského zákoníku)
  • o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, s tříměsíční výpovědní dobou (ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku)
  • zvlášť závažné porušení, bez výpovědní doby a možnost požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu (ustanovení § 2291 odst. 1 občanského zákoníku)

Upozornění na závěr

K opravě pronajatého bytu může za určitých okolností dojít i bez součinnosti nájemce či proti jeho vůli, tedy tak, že pronajímatel do bytu vstoupí a provede opravu či údržbu sám či za pomocí třetích osob (odborníků). Zejména půjde o případy tzv. prevence, tedy budou-li to vyžadovat okolnosti případu, musí pronajímatel zasáhnout tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě, zdraví či vlastnictví někoho jiného (např. opakované neumožnění kontroly komínů či kotlů).

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix