25. července 2024

Zákon o realitním zprostředkování přinese přísnější pravidla pro práci makléřů

Od počátku března začne platit zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, který nastaví závazné parametry pro výkon profese realitního makléře.

Hlavním cílem nového realitního zákona je ochrana klientů a zkvalitnění realitních služeb. Jasná pravidla, jimiž by se měla tato profesní oblast řídit, chyběla, čehož některé realitní kanceláře využívaly a spokojenost s jejich službami nebyla stoprocentní.

Novela se zabývá mimo jiné i úschovou peněz klientů. Často byly skládány na účet realitních kanceláří, ovšem ne vždy s nimi bylo nakládáno tak jako v advokátních či notářských úschovách. Od března budou i pro toto platit jasná pravidla: úschova jen na písemnou žádost klienta a smluvně zajištěna, pojištěna a musí o ní být veden řádný záznam. Pro seriózní realitní kanceláře se tímto nic nemění, protože vždy preferovaly notářskou, advokátní či bankovní úschovu.

Mezi další změny patří například uvedení tzv. povinných údajů do smlouvy (specifikace výše provize, ujednání o exkluzivitě uzavíraných smluv), smlouva musí být opatřena kopií výpisu z katastru nemovitostí, a to proto, že je možné zjevně zjistit případné vady či nedostatky, které se ke kupované nemovitosti váží.

Nový realitní zákon neopomněl ani problematiku kvalifikace samotných makléřů. Jejich povinností bude prokázat potřebné vzdělání, a pokud ho nemají, budou povinni absolvovat rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem školství.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay