30. května 2024

Tag Archives: manželství

Téma: Rozvod manželství II

V minulém díle jsme si představili jednotlivé typy rozvodů. V dnešním článku se zaměříme na praktické otázky spojené s rozvodem manželství. Kde podat návrh na rozvod manželství? Jaký je soudní poplatek? Proč se raději nechat zastoupit advokátem v rozvodovém řízení? Řízení o rozvod manželství upravuje zejména zákon o zvláštních řízeních soudních… číst dále Téma: Rozvod manželství II

Číst dál »

Téma: Rozvod manželství I

V minulých dílech jsme se zaměřili na problematiku bydlení manželů před rozvodem. Bylo by tedy přínosné si nastínit otázku rozvodu manželství k širšímu pochopení tématu. Manželství je chráněný institut, kdy manželství může být rozvedeno, pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Rozvod můžeme… číst dále Téma: Rozvod manželství I

Číst dál »

Téma: Bydlení manželů za trvání manželství

V dalším díle našeho seriálu se již zaměříme na bydlení manželů za trvání manželství. Jak je to s právem bydlení pro manžele? Kdy vzniká společný nájem bytu? V případě koupě domu nebo bytu v rámci společného jmění manželů spravují tuto nemovitou věc manželé společně nebo jeden z manželů se souhlasem druhého manžela, pokud… číst dále Téma: Bydlení manželů za trvání manželství

Číst dál »

Téma: Ochrana rodinné domácnosti

Občanský zákoník vymezuje k ochraně rodinné domácnosti určitá omezení dispozic s domem nebo bytem proti jednání jednoho z manželů bez souhlasu druhého manžela. Jakým způsobem tedy upravuje občanský zákoník ochranu rodinné domácnosti? Manžel se musí zdržet všeho a předejít všemu, co může znemožnit nebo ohrozit bydlení manželů v domě nebo bytě,… číst dále Téma: Ochrana rodinné domácnosti

Číst dál »

Téma: Bydlení manželů

Řešení problematiky bydlení manželů představuje zásadní otázku mezi manžely a občanský zákoník některá práva a povinnosti v této problematice poměrně podrobně vymezuje. O tom, jakým způsobem, a to i co se rozvodu manželství týče, bude náš květnový seriál. Manželství, pokud se budeme držet formálního vysvětlení pojmu, je právní a společenská… číst dále Téma: Bydlení manželů

Číst dál »