8. srpna 2020

Tag Archives: správa domu

Téma: Příspěvek na správu domu a nájemné

Svým charakterem si jsou příspěvek na správu domu (a pozemku) a nájemné velmi podobné instituty. Příspěvek na správu domu a pozemku hradí vlastníci jednotek, zpravidla členové společenství vlastníků jednotek, ale také ti, kteří vlastní jednotky v bytovém domě, kde společenství vlastníků jednotek nevzniklo. Nájemné pak hradí nájemci bytových jednotek či… číst dále Téma: Příspěvek na správu domu a nájemné

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů, bezpečí v bytových domech

Kvalitní správa a bezpečné bydlení spolu souvisí a patří spolu s náklady na bydlení k hlavním prioritám osob ve vyšší věku. Důraz je kladen na přiměřené náklady spojené se správou a provozem domu. Správa bytového domu je nejlépe definována v souvislosti s právní úpravou bytového spoluvlastnictví v § 1189 zákona č. 89/2012 Sb.,… číst dále Téma: Správa bytových domů, bezpečí v bytových domech

Číst dál »

Téma: Práva a povinnosti uživatelů bytových jednotek a bytů při správě bytového domu

Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu… číst dále Téma: Práva a povinnosti uživatelů bytových jednotek a bytů při správě bytového domu

Číst dál »

Téma: Obecně k základní problematice správy bytového domu

S nadsázkou by se dalo říci, že správa bytového domu je živý organismus, podléhající ovšem pevným pravidlům. Jak s nimi účelně pracovat, napoví následující text. Správou bytového domu (a pozemku) se obvykle rozumí činnosti související s provozem, údržbou a opravami nemovitosti, vedení související ekonomické agendy (účetnictví, evidence plateb, daňová agenda),… číst dále Téma: Obecně k základní problematice správy bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Pojďme si tak přiblížit tuto problematiku z pohledu nového občanského zákoníku. Občanský zákoník stanovuje, že nevzniklo-li společenství vlastníků jednotek, použijí se na správu domu a pozemku pravidla určená v prohlášení o rozdělení práva k domu a… číst dále Téma: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

Číst dál »
X