15. června 2024

Tag Archives: Stavba z hlediska právního

Téma: Stavba z hlediska právního

Změna územního plánu, zastavěné území (VIII)  Územní plán ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) je závazný koncepční dokument, jenž usměrňuje územní rozvoj obce. Na obsah územního plánu jsou kladeny požadavky jednoznačných, srozumitelných a určitě stanovených… číst dále Téma: Stavba z hlediska právního

Číst dál »

Téma: Stavba z hlediska právního

Územní řízení, územní souhlas (VII) Územní řízení považujeme za formu správního řízení. Ve své podstatě se jedná o první stupeň posouzení vlivu dané stavby na okolní území. Územní řízení upravuje ustanovení § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále… číst dále Téma: Stavba z hlediska právního

Číst dál »

Téma: Stavba z hlediska právního

Stavební řízení – veřejnoprávní smlouva, autorizovaný inspektor (VI)  Jak již bylo nastíněno v předchozích článcích, jedním z režimů umísťování staveb je získání stavebního povolení. V případě umisťování staveb, které vyžadují stavební povolení, však existuje více alternativních variant klasického stavebního řízení. Jednou z nich je uzavření tzv. veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby se stavebním úřadem… číst dále Téma: Stavba z hlediska právního

Číst dál »

Téma: Stavba z hlediska právního

Stavební řízení – stavební povolení (V)  Stavební povolení je jakožto výsledek správního řízení správním rozhodnutím, které stanoví podmínky pro provedení stavby, jakož i pro její užívání k povolenému účelu, pokud je to nutné. Stavební povolení je vyžadováno u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a… číst dále Téma: Stavba z hlediska právního

Číst dál »

Téma: Stavba z hlediska právního

Stavební povolení – stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (IV)  Prvním ze tří režimů povolování stavby je umisťování staveb, kdy není třeba žádného stavebního povolení, dokonce ani ohlášení. Relevantní právní úpravu takového režimu staveb nalezneme v ustanovení § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),… číst dále Téma: Stavba z hlediska právního

Číst dál »