29. května 2024

Tag Archives: téma střechy

Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy

Požadavky na střechu při jejím bezpečném užívání, údržbě a opravě vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (bezpečnost při užívání staveb), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím… číst dále Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy

Číst dál »

Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy

Každá stavba nebo její část (střecha) musí být zahájena zpracováním projektové dokumentace projektantem s autorizací buď u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), nebo u České komory architektů (ČKA), která zaručuje oprávnění zpracovávat dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Každá autorizovaná osoba má ze zákona povinnost být… číst dále Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy

Číst dál »

Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

Zvláštní kapitolou při navrhování střech je vzduchová mezera, která odděluje krytinu střechy od ostatních vrstev, a nejčastěji její návrh bývá podceněn, příp. navržen chybně. Návrh vzduchové mezery navrhuje zpracovatel projektové dokumentace, a to na základě: zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby… číst dále Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

Číst dál »

Téma: Požadavky na střechy

Povětrnostní vlivy Na střechu a její konstrukci působí vlivy následujících klimatických zatížení a účinků: déšť, sníh, námraza, vítr, sluneční záření, vlhkost, teplota, ale také prach, biologické vlivy, chemické vlivy ze srážek a ovzduší a nebezpečí mechanického poškození. Proto velmi odolným prvkem musí být střešní krytina. Musí odolat všem jmenovaným účinkům… číst dále Téma: Požadavky na střechy

Číst dál »

Střechy – Úpravy plochých střech

Častou dnešní úpravou plochých střech je položení nové krytiny. Většinou se jedná o krytinu povlakovou, z asfaltových pásů nebo plastových fólií. To bývá obvykle spojeno i s instalací nové tepelné izolace, která je pokládána plošně pod krytinu, je lepena nebo mechanicky kotvena k podkladu. Její tloušťka je odvislá od zvoleného materiálu izolace… číst dále Střechy – Úpravy plochých střech

Číst dál »

Téma: Střechy – ploché a zelené

Ploché střechy Podle konstrukčního provedení se rozlišují ploché střechy na jednoplášťové a víceplášťové, z nichž nejvíce užívány jsou střechy dvouplášťové. Jednoplášťová střecha Jednoplášťovou střechu tvoří nosná konstrukce s podkladními vrstvami a krytinou spojenou v jeden celek. Střecha může být tepelně izolovaná. Složení takové střechy je následující: krytina, tepelná izolace, spádové… číst dále Téma: Střechy – ploché a zelené

Číst dál »

Téma: Střechy – základní členění

Střecha je obecný český název pro stavební konstrukci, která ukončuje stavbu shora a chrání ji tak proti účinkům povětrnosti. Jde především o účinky deště, sněhu, větru a slunečního záření. V odborné literatuře se můžeme setkat také s pojmy zastřešení nebo střešní konstrukce, které v sobě významově ještě zahrnují další navazující… číst dále Téma: Střechy – základní členění

Číst dál »