21. dubna 2024

Tag Archives: změny v bydlení

Téma: Změny v bydlení

Podpora bydlení (VIII) Státní fond podpory investic (SFPI) má v oblasti podpory nového bydlení v současné době aktivní tři programy, první dva čerstvě upravené nařízeními vlády z počátku letošního roku: Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let Upraven nařízením vlády č. 1/2021… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Družstevní bytová výstavba (VI) Družstevní bytová výstavba prožívá v posledním desetiletí svou postupnou renesanci. Jejím principem je sdružení vlastních prostředků členů družstva a úvěru poskytnutého bytovému družstvu. V minulosti se k tomu v různých dobách přidávaly ještě rozličné formy podpory, nejčastěji dotací státu či zaměstnavatelů či zaměstnaneckých svazů nebo cechů. Aktuálně může být takovou… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Stát, obce, družstva a nájemní bydlení (VI) Zhoršující se dostupnost bydlení v České republice obrací pozornost k nájemnímu bydlení. K nájmu bytu není zapotřebí větších finančních zdrojů na straně zájemce o bydlení, ani prokazování aktuální majetkové či příjmové situace pro sjednání hypotečního financování. Navíc jde o flexibilnější formu bydlení, kterou je snazší v případě… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Dostupnost bydlení – podmiňující faktory (V) Dostupné bydlení je v současnosti hodně diskutovaným pojmem. Co si pod tím představit? Odpověď není tak jednoduchá. Pro každého z nás může dostupnost bydlení znamenat především odlišnou formu bydlení. Poslední tři dekády ovlivnili myšlení velké většiny obyvatel České republiky, pro které se nejvyšší prioritou stalo vlastnictví… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Rozúčtování a vyúčtování v bytovém domě (IV) Hlavní pravidla pro rozúčtování nákladů na služby a jejich vyúčtování oproti zálohám stanoví: především zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), vyhláška… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Správa bytových domů – hlavní výzvy (III) Loňská novela zákona občanského zákoníku, očekávané promítnutí povinností z aktualizované evropské směrnice k energetické účinnosti, tlak na elektromobilitu, podpora alternativním zdrojům nebo samotný technologický pokrok. To vše mohou být významné podněty pro zamyšlení správců bytových domů na straně jedné a zástupců statutárních orgánů bytových korporací… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Energetický management bytových domů aneb Jak snížit náklady na energie (II) Náklady na energie a média jsou dnes bezesporu hlavním nákladem bydlení pro běžného uživatele bytu či bytové jednotky. Jde především o náklady na vytápění a přípravu teplé vody, spotřebu vody, elektrické energie či plynu. Někdy padá zvýšení těchto nákladů… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »