15. června 2024

Blog Archives

Informace o směrnici EU o odečtech energií v bytových domech

Chtěla bych požádat o informaci ohledně směrnice EU 2018/2002 z 11. 12. 2018 o pravidelných odečtech tepla a vody u bytových domů. Máme byty osazeny měřiči s dálkovým odečtem, které nám dělá externí firma. Dle jejich vyjádření by se odečty v roce 2022 měly dodávat nájemcům bytů 1x měsíčně. Prosím… číst dále Informace o směrnici EU o odečtech energií v bytových domech

Číst dál »

Vyúčtování energií a služeb v bytovém družstvu

Naše bytové družstvo zřídilo novou kotelnu na tepelná čerpadla. Před uvedením kotelny do provozu nesvolalo představenstvo členskou schůzi a neinformovalo členy BD, co vše bude započítáno do nákladů na teplo a ohřev TUV. Ve vyúčtování za tyto služby není uvedeno, co vše bylo do nákladů započítáno. S obdrženým vyúčtování za uplynulé období… číst dále Vyúčtování energií a služeb v bytovém družstvu

Číst dál »

SVJ a kontrola ročního vyúčtování služeb

Může člen SVJ ke kontrole ročního vyúčtování služeb požadovat po SVJ i odečty vodoměrů po jednotlivých jednotkách i odečty měřičů tepla po jednotlivých jednotkách i bez souhlasu ostatních vlastníků? A má SVJ povinnost tyto podklady poskytnout k nahlédnutí? Nebo pouze faktury za jednotlivé služby pro celý dům? Odpověď – 1.… číst dále SVJ a kontrola ročního vyúčtování služeb

Číst dál »

Zprůměrované vyúčtování kvůli nefunkčním měřákům

Od 1. 11. 2018 bydlím v bytě. Převzala jsem od bytového družstva vyúčtování, kde se nedá vyčíst spotřeba vody ani topení, jsou tam jen sumy. Kompletně všechny služby zprůměrovali na osobu dle velikost bytu. Odůvodnili to tak, že na některých bytových jednotkách měřáky nefungují a ze zákona mají právo zprůměrovat… číst dále Zprůměrované vyúčtování kvůli nefunkčním měřákům

Číst dál »

Jak dlouhé je zúčtovací období a dokdy mohu nahlédnout do podkladů pro vyúčtování

Od listopadu 2017 do počátku roku 2019 jsem bydlel v nájmu, přičemž do dnešního dne mi nebyly ze strany pronajímatele vyúčtovány služby spojené s užíváním bytu. Částka za služby nebyla sjednána paušálně. Ve smlouvě není uvedena délka zúčtovacího období, ale v zákoně č. 67/2013 Sb. je uvedeno, že zúčtovací období je nejdéle 12… číst dále Jak dlouhé je zúčtovací období a dokdy mohu nahlédnout do podkladů pro vyúčtování

Číst dál »

Spotřeba teplé vody odčítána dálkově, je potom vyúčtování správné?

Rád bych se zeptal, jak postupovat v případě, když spotřeba vody (studená i teplá) a tepla pro topení v bytě je odečteno na začátku roku přes radiový signál (dálkově). Tuto hodnotu jako vlastník bytu svým podpisem nepotvrzuji, jak se to dělo při ručním odečtech. Naměřenou hodnotu vidíme pak jen ve… číst dále Spotřeba teplé vody odčítána dálkově, je potom vyúčtování správné?

Číst dál »