15. června 2024

Blog Archives

Podhodnocené nastavení záloh a vysoké nedoplatky

Bydlíme v Ostravě v podnájmu (2 osoby) a ve smlouvě nemáme konkrétně rozepsané částky za jednotlivé složky nájmu (teplo, teplá a studená voda, osvětlení a úklid spol. prostor), ale pouze celkovou částku. Pří vyúčtování za rok 2018 jsme zjistili, že pronajimatel má nastavené zálohy za studenou vodu 1200 Kč/rok, teplou vodu… číst dále Podhodnocené nastavení záloh a vysoké nedoplatky

Číst dál »

Vyúčtování spotřeby vody v bytě, kde nikdo nebydlí

Vlastním byt v domě, kde je založeno společenství vlastníků jednotek. Správu domu a rozúčtování provádí městský úřad za poplatek. V bytě bydlela babička. Po její smrti zde nikdo nebydlí. Tuto skutečnost jsem řádně nahlásila správci domu. V jednotlivých bytech nejsou osazeny vodoměry pro odběr studené vody. V minulosti jsem navrhovala,… číst dále Vyúčtování spotřeby vody v bytě, kde nikdo nebydlí

Číst dál »

Proč je třeba provádět druhé rozúčtování, když již při prvním byly zjištěny spotřeby tepla

Jsem uživatelem bytu v panelovém domě o 32 bytových jednotkách. Každoročně nám správce domu provede zúčtování spotřeby tepla dle vyhlášky 269/2015 Sb. a metodického pokynu, a konkrétně za topnou sezonu 2018 tímto způsobem (citace správce): Provede se nastavení dolní a horní přípustné hranice -20 % +100 % a spustí se… číst dále Proč je třeba provádět druhé rozúčtování, když již při prvním byly zjištěny spotřeby tepla

Číst dál »

Vyúčtování za služby a revize plynového kotle

Kdo hradí revizní prohlídku plynového kotle, majitel bytu, nebo nájemce? Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby? Je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle součástí běžné údržby bytu, či do této kategorie nespadá? Jedná se o částku 1442 Kč, která podle mého názoru není to součást drobných oprav, běžné… číst dále Vyúčtování za služby a revize plynového kotle

Číst dál »

Kde hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody

Můžete mi prosím poradit, kde (v jaké vyhlášce/zákoně) hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody, kdy byla prokázána nefunkčnost vodoměru (máme osvědčení o přezkoušení). Případ našeho vlastníka je složitější i v tom, že spotřebu za předchozí rok (tedy 2016) nelze použít, protože spotřeba byla stanovena po dohodě s vlastníkem. Důvodem… číst dále Kde hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody

Číst dál »

Neúmyslné obohacení se

Jsem majitelka bytu, ve kterém mám nájemníka. Správce budov mě a mé nájemníci vyplácí přeplatek. Nájemnici za spotřebu a zálohy na vodu otop (je to na její jméno) a mně za nájem, který platí nájemnice navíc. Každý rok to bylo v pořádku, ale teď se paní z byťáku spletla a peníze,… číst dále Neúmyslné obohacení se

Číst dál »

Systém rozpočítávání nákladů na vytápění

Dojde-li k rozúčtování nákladů na ÚT příjemce služeb jen za část roku dle § 5, odst. 5 nebo 6, podléhá následně součet nákladů na základní a spotřební složku ještě kontrole, zda nedošlo k překročení +100 % a -20 % průměrných nákladů/m2? A v případě, že je pod dolní hranicí, provede se ještě přepočet dle… číst dále Systém rozpočítávání nákladů na vytápění

Číst dál »

Moje maminka důchodkyně bydlí v nájemním bytě (4 bj + obyvatelný půdní prostor, zda zkolaudovaný, není známo). Po dlouhých peripetiích jsme na pronajímateli bytu (FO) vymámili vyúčtování za vodné a stočné (v minulosti nám dával pouze čestné prohlášení, že vyúčtování neprovádí). V bytě, ve kterém maminka bydlí, není nainstalovaný podružný vodoměr.… číst dále

Číst dál »