14. dubna 2024

oko2

Výběr z monitoringu k programu Nájemní bydlení: Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Zvýhodněné nájemní bydlení v nově vybudovaných bytových domech nabídne brzy zájemcům, pracujícím ve vybraných oborech, žďárská radnice. Na projektu spolupracuje se soukromým investorem, společností Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS). Ta obdobné domy se stovkami bytů nyní staví na několika dalších místech v Praze. Žďár nad Sázavou bude prvním menším sídlem mimo hlavní město,… číst dále Výběr z monitoringu k programu Nájemní bydlení: Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Číst dál »

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Rok 2024 je rokem nového stavebního zákona, který postupně nabývá účinnosti a významně se dotýká také problematiky bydlení včetně požadavků na bezbariérové užívání. Účinnosti zákon sice nabývá 1. ledna 2024, ale zavádí tzv. přechodné období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 podle ustanovení § 334a nového stavebního zákona. V zásadě… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Číst dál »

Právní poradna: Jaké mají nečlenové bytového družstva pravomoce?

Chci se zeptat na pravomoce dvou nečlenů bytového družstva (dva byty jsou v osobním vlastnictví) z devíti družstevních bytů. Stanovy se nezmiňují o nečlenech. Jaké mají nečlenové pravomoce? Hlasovat nemohou? Musely by se změnit stanovy, že by i nečlenové mohli hlasovat? Je to možnost?  Odpověď – 1. část Jelikož neznám… číst dále Právní poradna: Jaké mají nečlenové bytového družstva pravomoce?

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

V kupních smlouvách o převodu nemovitosti se často můžeme setkat s ujednáními o zřízení zástavního práva. Pomocí zástavního práva lze dosáhnout relativně silného a spolehlivého zabezpečení pohledávky na zaplacení kupní ceny. V zástavním vztahu vystupují do popředí tyto základní prvky: zástava, zástavní věřitel, zástavní dlužník a zástavce. Právní úpravu zástavního práva nalezneme v… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

Číst dál »

Právní poradna: Musím hradit měsíčně svůj podíl na splátkách úvěru SVJ, když jsem o něm při koupi bytu nevěděl?

Měla bych dotaz ohledně povinnosti hradit splátky úvěru, který si vzalo SVJ. Koupila jsem byt, kdy jsem si před uzavřením kupní smlouvy vyžádala od prodejce potvrzení o bezdlužnosti, ve kterém bylo uvedeno, že prodejce nemá žádné dluhy vůči SVJ, resp. že prodejce uhradil všechny zálohy na náklady spojené se správou… číst dále Právní poradna: Musím hradit měsíčně svůj podíl na splátkách úvěru SVJ, když jsem o něm při koupi bytu nevěděl?

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Vymezení bytové jednotky v kupní smlouvě

Převádíme-li vlastnické právo k bytové jednotce, musíme věnovat zvýšenou pozornost vymezení předmětu koupě. V současné době se stále můžeme setkat s dvojím vymezením bytových jednotek. První vymezení totiž upravuje občanský zákoník a druhé zákon o vlastnictví bytů. Zákon o vlastnictví bytů pozbyl účinnosti dne 31. 12. 2013, kdy byl nahrazen právní úpravou občanského… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Vymezení bytové jednotky v kupní smlouvě

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Rozvod manželství zásadně zasahuje do několika majetkových sfér obou manželů. Nejedná se tedy pouze o standardní vypořádání společného jmění manželů, ale taktéž případné spory týkající se následného uspořádání bytových potřeb manželů. Rozvodem manželství samozřejmě zaniká právo bydlení manželů. Je však třeba posuzovat, zda měli manželé stejné nebo společné právo, či… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Číst dál »

Právní poradna: Jak je to s hlasy spoluvlastníků bytu na shromáždění SVJ?

Obracím se na vás s dotazem ohledně hlasování na shromáždění SVJ. Chápu, že když jedna bytová jednotka obou manželů je ve vlastnictví společného jmění manželů a mají podíl na hlasování 2,08 %…zde stačí pouze zúčastnění se jednoho z manželů (a nemusí doložit ani plnou moc druhého), aby se započítal hlas o síle… číst dále Právní poradna: Jak je to s hlasy spoluvlastníků bytu na shromáždění SVJ?

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Právo bydlení manželů – jeho vznik a jednotlivé pojmy

Občanský zákoník ve své druhé části přináší úpravu pojmu rodinné domácnosti, a s tím související společné právo bydlení. Na první pohled srozumitelná právní úprava však uvádí několik výrazů, které není leckdy lehké vyložit. Ustanovení § 743 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že: „Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost.“ Pojem… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Právo bydlení manželů – jeho vznik a jednotlivé pojmy

Číst dál »