22. července 2024

oko2

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Práva a povinnosti nájemce bytu

Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem je jedním z nejčastějších smluvních vztahů upravených v občanském zákoníku, přičemž institut nájmu bytu je upraven zejména ve zvláštních ustanoveních §§ 2235–2301 občanského zákoníku. V dnešním článku se dozvíte podrobnosti o právech a povinnostech nájemce bytu. Práva nájemce bytu Právo užívat byt Prvotním a nejdůležitějším… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Práva a povinnosti nájemce bytu

Číst dál »

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Práva a povinnosti pronajímatele bytu

V dnešním článku se zastavíme hned u několika témat spojených s nájemním bydlením. Dozvíte se například, jak je to s právem na nájemné, na úhradu služeb spojených s užíváním bytu či s právem na kontrolu bytu. Ale ani to není zdaleka všechno… Práva pronajímatele bytu Právo na nájemné Základním právem pronajímatele je právo na nájemné.… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Práva a povinnosti pronajímatele bytu

Číst dál »

Právní poradna: Má při prodeji bytu předkupní právo SVJ?

Když chci prodat byt v osobním vlastnictví, je mojí povinností nabídnout jej nejdříve SVJ? A pokud nebudu souhlasit s nabízenou částkou SVJ a budu mít lepší nabídku, mohu odmítnout? Odpověď Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti detailů vaší situace, budu vycházet z platné právní úpravy, konkrétně z občanského zákoníku. Obecně se… číst dále Právní poradna: Má při prodeji bytu předkupní právo SVJ?

Číst dál »

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Výpověď z nájmu bytu ze strany pronajímatele

Vedle dohody o zániku nájmu bytu je nejčastějším způsobem ukončení nájmu výpověď z nájmu bytu, kterou upravuje občanský zákoník. Výpověď může dát jak pronajímatel, tak nájemce. V obou případech musí být výpověď písemná a je nutné ji doručit druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté,… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Výpověď z nájmu bytu ze strany pronajímatele

Číst dál »

Právní poradna: Existuje možnost omezit návštěvy v zapůjčeném bytě?

Obracím se na vás s dotazem týkající se zákazu návštěv v bytě, nejdříve musím ale popsat vzniklou situaci. Náš bratranec (65 let) je od mala postižený (mozkovou obrnou) a žije po smrti rodičů tři roky sám, cca 250 km od našeho bydliště. Vzhledem k jeho postižení zraku není schopen samostatného… číst dále Právní poradna: Existuje možnost omezit návštěvy v zapůjčeném bytě?

Číst dál »

Právní poradna: Má platit nájemce opravu vestavěné myčky?

Mám dotaz ohledně platby za opravu vestavěné myčky.  Zajímá mě, zda ji hradí pronajímatel nebo nájemce. Jedná se o opravu spotřebiče starého více než osm let, částka činí cca 3.500,- Kč a hodnota podobného nového spotřebiče se pohybuje kolem 6000,- Kč. Ve smlouvě mám uvedeno konkrétně toto ustanovení: Nájemce je povinen… číst dále Právní poradna: Má platit nájemce opravu vestavěné myčky?

Číst dál »

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

S ohledem na specifické okolnosti, za kterých nájem služebních bytů a bytů zvláštního určení vzniká, jsou zákonem odlišně upraveny některé způsoby zániku nájmu a podmínky, za nichž může být nájem sjednán. Pro obě uvedené kategorie bytů samozřejmě platí obecná pravidla nájmu podle občanského zákoníku. Vedle toho se však pro nájem… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

Číst dál »

Právní poradna: Jak ve vyúčtování nedoplácet na obchody majitele bytového domu?

Více než dva roky řeším s vlastníkem nemovitosti (firmou) problémy s vyúčtováním. První vyúčtování (za rok 2021) jsme dostali až v listopadu 2022. V roce 2023 se situace opakovala a přes urgence z mé strany od června jsme dostali vyúčtování za rok 2022 až na konci září 2023. K vyúčtování… číst dále Právní poradna: Jak ve vyúčtování nedoplácet na obchody majitele bytového domu?

Číst dál »

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Jak správně změnit dodavatele elektřiny nebo plynu?

Pokud zvažujete změnu dodavatele elektřiny nebo plynu, je důležité věnovat výběru nového dodavatele zvýšenou pozornost. Tento krok může přinést úspory, ale také vyžaduje důkladné prostudování obchodních podmínek a porovnání cenových nabídek. Přitom je vhodné mít na paměti, že jediným parametrem nemusí být aktuální cena. Ta se totiž bude vyvíjet v čase,… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Jak správně změnit dodavatele elektřiny nebo plynu?

Číst dál »