3. prosince 2020

Tag Archives: nájemní bydlení

Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera

Bydleli jsme s přítelem 3 roky v podnájmu. Smlouva na podnájem byla vedena na nás oba. Letos v dubnu jsme se rozešli a on se odstěhoval. Sepsali jsme dokument, že se vzdává přeplatků, nedoplatků a akontace a že podnájem přenechává jen mně. Informovala jsem pronajímatele, ale ten mi řekl, že… číst dále Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera

Číst dál »

Téma: Zvyšování nájemného

Pronajímatel chce co nejvyšší zisky, nájemce zase ušetřit. Typický střet, jehož výsledkem je nájemné, které jsou strany ochotny zaplatit a přijmout. Co když však pronajímatel chce víc (a to i z naprosto legitimních důvodů), ale nájemní smlouva stále běží a není zde zákonný důvod ji vypovědět? Na co se má připravit… číst dále Téma: Zvyšování nájemného

Číst dál »

Téma: Základní náležitosti nájemní smlouvy

Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání a závazek nájemce platit pronajímateli nájemné. Po skončení nájmu má nájemce povinnost vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli. Mezi dva základní charakteristické znaky… číst dále Téma: Základní náležitosti nájemní smlouvy

Číst dál »

Téma: Předání bytu po skončení nájmu

V minulých článcích jsme se věnovali skončení nájmu z důvodu standardní výpovědi či okamžité výpovědi. Obě tyto právní jednání vedou ke skončení nájemního poměru. Jak ale postupovat dále po tomto skončení? Kdo má jaká práva? To si povíme v tomto článku.  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský… číst dále Téma: Předání bytu po skončení nájmu

Číst dál »

Téma: Právo nájemce pracovat a podnikat v bytě

Může nájemce v bytě pracovat či podnikat? Pokud ano, musí nejprve získat souhlas pronajímatele? Jak si při podnikání či práci v bytě musí počínat? Všechny tyto otázky se pokusíme zodpovědět v článku níže.  Předchozí právní úprava výslovně neupravovala právo nájemce podnikat v bytě. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský… číst dále Téma: Právo nájemce pracovat a podnikat v bytě

Číst dál »

Téma: Běžná údržba a drobné opravy – limity a povinnosti nájemníka

Běžnou údržbu a drobné opravy provádí dle občanského zákoníku nájemce. Co lze považovat za běžnou údržbu či drobné opravy? Kde má toto neurčité ustanovení své meze? Ve kterém předpise hledat v případě pochybností?  Právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) nájmu bytu a domu… číst dále Téma: Běžná údržba a drobné opravy – limity a povinnosti nájemníka

Číst dál »

Právní poradna: Novela občanského zákoníku a pokutování nájemce bytu

Slyšel jsem, že od 1. 7. letošního roku vstoupila v platnost novela občanského zákoníku a že jako majitel bytu mohu pokutovat svého nájemce. Je to pravda? Jsou ještě nějaké jiné změny? Obávám se, abych v něčem neporušil zákon. Zmíněná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášená ve Sbírce zákonů… číst dále Právní poradna: Novela občanského zákoníku a pokutování nájemce bytu

Číst dál »

Téma: Financování bydlení – nájemní bydlení

Nájemní bydlení je svou povahou pro velkou skupinu těch, kteří řeší bydlení, nejjednodušší cestou k bydlení právě z pohledu finanční náročnosti pořízení takového bydlení. Principem je sjednání nájemní smlouvy, kde na straně pronajímatele mohou vystupovat různé osoby – právnické či fyzické. Mezi právnickými budou převažovat obce nebo společnosti, které se profesionálně zabývají… číst dále Téma: Financování bydlení – nájemní bydlení

Číst dál »

Právní poradna: Vystěhování z rekonstruovaného bytu a výše nájemného

Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou uzavřenou v roce 2005, podle které jsem měl dříve regulované nájemné, které později přešlo pod jednostranné zvyšování nájemného do výše stanovené zákonem. Nyní jsem se ocitl v situaci, kdy majitel domu postupně rekonstruuje jednotlivé byty, v plánu má tedy i ten můj – a… číst dále Právní poradna: Vystěhování z rekonstruovaného bytu a výše nájemného

Číst dál »
X