15. června 2024

Tag Archives: nájemní bydlení

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Vyúčtování záloh na služby a postup pro podání námitek

Součástí nákladů na bydlení jsou i plnění spojená s užíváním bytu nebo s nájmem související služby. Pravidla pro rozúčtování a vyúčtování těchto nákladů jsou stanovena zvláštním právním předpisem, kterým je s účinností od 1. ledna 2014 zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu… číst dále Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Vyúčtování záloh na služby a postup pro podání námitek

Číst dál »

Z monitoringu médií: Žďárské dostupné bydlení je unikum

Slavnostním poklepáním základní desky prvního bytového domu svého druhu v ČR byl nedávno na Klafaru zahájen projekt dostupného bydlení. Slavnost zastihla stavbu již ve své hrubé podobě. Protože jde o prefabrikovanou dřevostavbu, její čtyři patra vyrostla doslova za 14 dní. Sice již po republice několik poschoďových bytovek ze dřeva stojí,… číst dále Z monitoringu médií: Žďárské dostupné bydlení je unikum

Číst dál »

Výběr z monitoringu k programu Nájemní bydlení: Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Zvýhodněné nájemní bydlení v nově vybudovaných bytových domech nabídne brzy zájemcům, pracujícím ve vybraných oborech, žďárská radnice. Na projektu spolupracuje se soukromým investorem, společností Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS). Ta obdobné domy se stovkami bytů nyní staví na několika dalších místech v Praze. Žďár nad Sázavou bude prvním menším sídlem mimo hlavní město,… číst dále Výběr z monitoringu k programu Nájemní bydlení: Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Rozvod manželství zásadně zasahuje do několika majetkových sfér obou manželů. Nejedná se tedy pouze o standardní vypořádání společného jmění manželů, ale taktéž případné spory týkající se následného uspořádání bytových potřeb manželů. Rozvodem manželství samozřejmě zaniká právo bydlení manželů. Je však třeba posuzovat, zda měli manželé stejné nebo společné právo, či… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na člena domácnosti

S nájemní smlouvou se v průběhu života setká téměř každý člověk. Jedním z nejběžnějších případů je uzavření nájemní smlouvy k domu či bytu za účelem zajištění bydlení. Do tohoto nájemního vztahu však může zasáhnout více či méně nepředvídaná událost, kterou je smrt jedné ze smluvních stran. V případě nájemní smlouvy… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na člena domácnosti

Číst dál »

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Stav a kvalita bytu, způsobilost bytu k bydlení

Podle občanského zákoníku zavazuje nájemní smlouva pronajímatele přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, dále ho zavazuje udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit užívání, pro které byla pronajata. V neposlední řadě je pronajímatel povinen zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu. Pokud… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Stav a kvalita bytu, způsobilost bytu k bydlení

Číst dál »

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Na první pohled by se mohlo zdát, že úprava práv a povinností nájemce a pronajímatele bytu je vymezena pouze občanským zákoníkem, ale není tomu tak. Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemce vyplývají již z obecných ustanoveních upravujících institut nájmu. Podle nich nájemní smlouva zavazuje pronajímatele přenechat věc nájemci tak,… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Číst dál »

Miliardu v programu Nájemní bydlení si žadatelé rozebrali za čtyři měsíce. Vznikne 474 nových bytů

Dotace a úvěry v programu Nájemní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI) získalo 23 samospráv a 9 jiných právnických osob. Fond kvůli vysokému zájmu navýšil prostředky na tento rok z původních 800 milionů korun o dalších 256 milionů korun. Vznikne 474 nových bytových jednotek, většina z nich do roku 2025.… číst dále Miliardu v programu Nájemní bydlení si žadatelé rozebrali za čtyři měsíce. Vznikne 474 nových bytů

Číst dál »