23. července 2024

Tag Archives: Nemovitost v dražbě

Téma: Nemovitost v dražbě

Nájem bytu v dražbě: práva a povinnosti pronajímatele (VIII)  Dražba bytu představuje zvláštní způsob uzavření smlouvy, nejčastěji kupní. Pro dražbu ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění, (dále jako „ZVD“) je charakteristická soutěž více osob o nejlepší smluvní podmínku, jež vede k uzavření smlouvy. V tomto článku… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Oprávnění nájemce užívajícího dražený byt  (VII)  Nájemce bytu či domu je fyzickou osobou, jež má oprávnění užívat byt či dům z titulu nájemní smlouvy. Existence nájemní smlouvy nebrání tomu, aby vlastník bytové či nebytové jednotky (dále jako „bytu“), jenž je zároveň pronajímatelem, převedl vlastnické právo na jinou osobu, která se stane… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Oprávnění bytového družstva účastnit se dražby (VI) Bytové družstvo je společenstvím nejméně tří osob, které slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Zajišťováním bytových potřeb rozumíme zejména pronajímání bytových i nebytových prostor, ale též nabývání vlastnických práv k nemovitostem. Otázkou, kterou se budeme v tomto článku zabývat, je, zda je bytové družstvo… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Způsoby, jakými se bytové družstvo může informovat o dražbě (V) Bytové družstvo je obchodní korporací, jejímž hlavním účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů. Tito členové představují zpravidla nájemce jednotlivých bytových či nebytových jednotek a zároveň vlastníky družstevních podílů, s nímž je toto nájemní právo spjato. V případě bytového družstva je třeba… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Bytové družstvo obecně (IV) Bytové družstvo je obchodní korporací ve smyslu ustanovení § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Na rozdíl od družstva obecně, jež je založeno za účelem podnikání, bytové družstvo slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Svůj… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Může se SVJ zúčastnit dražby? (III)  Vlastníci jednotek umístěných v jedné budově či samotné společenství vlastníků jednotek (dále též jako „SVJ“) může mít mnohdy zájem na odkupu jednotky, která se v rámci dražby nabízí k prodeji. Motivace k odkupu jednotky mohou být různé – například SVJ může chtít prostory samo využít nebo jednotku plánuje… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Vědomost společenství vlastníků jednotek o dražbě bytu (II) Společenství vlastníků jednotek naneštěstí nemá příliš mnoho instrumentů, na základě kterých má možnost zjistit, zda má dojít k dražbě bytu. V případě dražby v rámci občanského soudního řádu platí, že o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí soud, případně soudní exekutor vyrozumí příslušný katastrální úřad. Obdobné… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Dražba bytu (I) Poměrně častým uspokojením věřitele nespláceného dluhu dlužníka bývá exekuční řízení či výkon zástavního práva. Jedním z vyústění těchto řízení je často realizace uspokojení prostřednictvím dražby. Právní řád přitom zná dvě základní formy dražby. Jedná se o formu veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »