21. dubna 2024

Tag Archives: Správa bytového domu

Téma: Správa bytového domu

Komunitní energetika Komunitní energetika je způsob výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných nekomerčními entitami, jako jsou skupiny občanů, obcí nebo dalších komunit. Hlavním smyslem proto není podnikání s energiemi, nýbrž primárně výroba pro svou vlastní spotřebu. Komunitní elektrárny jsou ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů. Energetické… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Rozúčtování a vyúčtování ve společenství vlastníků jednotek Letošní rok je možné zcela jistě oproti předcházejícím mnoha letům považovat za přelomový, pokud jde o růst cen energií a médií, na což ne vždy dokázali zareagovat odpovídajícím zvýšením průběžných měsíčních záloh vlastníci bytových domů (mj. bytová družstva) a společenství vlastníků jednotek. I… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Teplá a studená voda (II) Voda je důležitou nákladovou složkou bydlení. Pojďme si projít, jaké hlavní záležitosti souvisí v bytovém domě s vodou. Na prvním místě je asi třeba zmínit spotřebu vody v bytech, ale i ve vybraných jednotkách, především těch, které jsou určeny ke komerčním účelům a jsou využívány jako nejrůznější… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Energie a média v bytovém domě (I) Vlivem nejrůznějších okolností se dostávají energie a média v bytovém domě do popředí zájmu všech jejích uživatelů. Zcela určitě je to dáno dramaticky se zvyšujícími náklady, které souvisí s dodávkou energií, ať již jsou příčiny těchto jevů jakékoliv. A těch je skutečně povícero. Mezi těmi… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Efektivní investice do rekonstrukce a opravy bytového domu (VII) Rekonstrukce a modernizace bytového domu přináší pro jeho obyvatele mnoho výhod. Výsledkem jsou zlepšení technického stavu domu, vyšší kvalita bydlení a snížení energetické náročnosti budovy, které může mít velký vliv na peněženku uživatele bytu. Na řadu z těchto opatření je možné… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – novela rozúčtovací vyhlášky a očekávaná budoucí změna zákona o službách (II.) Druhá kapitola tématu měsíce je věnována změnám evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti a jejich transpozice do českého právního řádu. Týkají se především pravidel pro vyúčtování, resp. informování příjemců služeb o jejich spotřebách tepla a teplé… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – povinné osazování měření se vzdáleným odečtem dat (= novela zákona o hospodaření energií) – I. část Energy Efficiency Directive (EED), česky směrnice o energetické účinnosti, je v současnosti ve spojení bydlení a tepla či teplé vody hodně omílaným tématem. Je tomu tak proto, že poslední změny evropské směrnice č.… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »