16. května 2022

Tag Archives: SVJ

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Dlužníci v SVJ – vymáhání neuhrazených záloh (VII) V rámci fungování společenství vlastníků dle ustanovení § 1194–1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník) nastávají situace, kdy jeden člen společenství nehradí řádně platby spojené s užíváním jednotky. V souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. f občanského zákoníku… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Vypořádání spoluvlastnictví (VI) Spoluvlastnictví patří mezi nejvyužívanější a zároveň nejproblematičtější instituty občanského zákoníku. Jeho definici nalezneme v ustanovení § 1115 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), podle kterého za spoluvlastníky označujeme osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně. Ze zákona nám vyplývá k výše… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Jsem členkou SVJ a nyní uvažujeme o pronájmu společných prostor některým ze členů našeho SVJ. Zájemcem o pronájem je i předsedkyně výboru SVJ. Je možné, aby si nájemní smlouvu sepsala sama předsedkyně, nebo doporučujete jiné řešení? Odpověď – 1. část Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění stanov… číst dále Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Užívání domu ve spoluvlastnictví (V) Užívání domu ve spoluvlastnictví patří v dnešní době stále mezi často využívané instituty. V praxi se nejčastěji jedná o dvougenerační domy rodičů a jejich dětí. Nejedná se však pouze o ně. Časté jsou i případy, kdy spoluvlastník převede svůj podíl k předmětnému domu třetí osobě, například v rámci investičního… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Společenství vlastníků jednotek – podmínky založení a zápisu společenství (III) Právní úprava vymezující společenství vlastníků jednotek ohledně jeho založení je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dále v zákoně č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Společenství vlastníků jednotek – základní vymezení orgánů SVJ (II) Orgány společenství vlastníků definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“). Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění. To je tvořeno vlastníky všech jednotek. Jednotliví členové shromáždění mají počet hlasů podle velikosti podílu na společných částech budovy.… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »
X