18. června 2024

Tag Archives: Bezpečnost při práci na střeše

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Provozní řád budovy jako základ pro správu a údržbu budovy  Každá budova vyžaduje řádnou údržbu, a to včetně zařízení, která jsou její součástí. Pro uchování dobrého stavu je nutné provádět nejen pravidelnou údržbu, ale také kontroly, servis a revize částí a součástí stavby. Některé kontroly a revize musí provádět oprávněná… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Bezpečný přístup a pohyb na šikmých střechách Riziko pádu z výšky při pohybu po šikmé střeše je mimořádně vysoké. Bez odpovídající ochrany proti pádu není možné na tyto střechy vstupovat. Mezi nejčastější práce na šikmé střeše patří kontrola stavu střešního pláště, kontrola zařízení určeného k ochraně před bleskem, čištění okapových žlabů, kontrola… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Práce ve výškách při provádění údržby Při provádění údržby často hrozí riziko pádu z výšky, který vede téměř vždy k ohrožení zdraví i života. Je tedy nutné věnovat takové situaci zvýšenou pozornost. Vstup na tyto plochy, plochy s rizikem pádu je potřebné zabezpečit tak, aby na ně nemohli vstupovat nepovolané osoby. Místem, kde… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Kontrola spalinových cest a komínů – povinnosti vlastníka nemovitosti Jedním ze základních předpokladů prevence vzniku požárů je zajistit dobrý technický stav spalinových cest. Za rok 2021 vzniklo 1 340 požárů způsobených nevyhovujícím stavem spalinových cest. Každým rokem počet takto vzniklých požárů stoupá. V současné době, kdy se řada občanů vrací k využívání lokálního… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Údržba plochy střech a zařízení umístěných na ploché střeše Pro účely ochrany proti pádu se za plochou střechu považují všechny střechy se sklonem do 10 stupňů. Na každou střechu musí být zajištěn bezpečný přístup, v současné době je upřednostňován ze společných prostor domu. Přístup může být tzv. kovovým žebříkem pevně… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Kontrola bleskosvodů Zařízení určené k ochraně budov před bleskem umístěné na střechách budov je nutné pravidelně kontrolovat. Při této kontrole často vzniká riziko pádu z výšky. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, stanovuje výčet vyhrazených technických elektrických zařízení, která představují… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Převzetím stavby od zhotovitele vzniká vlastníkovi řada povinností, které musí zajistit. Udržovat stavbu v dobrém technickém a provozním stavu je v zájmu každého vlastníka. Zajistí si tak prodloužení její životnosti, jejího uchování a plnění jejích očekávaných funkcí. Některé potřeby a povinnosti si vlastníci stavby uvědomují, např. zajistit, aby do budovy nezatékalo a… číst dále Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Číst dál »