29. května 2024

Tag Archives: Bytové družstvo

Právní poradna: Bytové družstvo versus kontrolní komise

Představenstvo bytového družstva nechalo bez vědomí ostatních členů nainstalovat stínící rolety na dva balkony v posledním patře bytového domu, kde si nájemníci (jeden člen bytového družstva, druhý ne) stěžovali na nesnesitelné horko, a zaplatilo je z peněz družstva. Kontrolní komise označila toto svévolné jednání představenstva za neoprávněné. Představenstvo tvrdí, že balkony jsou… číst dále Právní poradna: Bytové družstvo versus kontrolní komise

Číst dál »

Právní poradna: Můžeme od bytového družstva požadovat opravu či spoluúčast na opravě dřevěných stropních trámů

Ráda bych se zeptala, jestli máme nárok požadovat od bytového družstva opravu nebo alespoň nějakou spoluúčast na nutné opravě dřevěného trámového stropu. Koupili jsme družstevní byt a při rekonstrukci jsme odhalili, že do dvou nosných trámů dlouhodobě zatékalo a zabydlel se tam tesařík (bohužel původní majitel bytu to buď neřešil… číst dále Právní poradna: Můžeme od bytového družstva požadovat opravu či spoluúčast na opravě dřevěných stropních trámů

Číst dál »

Právní poradna: Jaké mají nečlenové bytového družstva pravomoce?

Chci se zeptat na pravomoce dvou nečlenů bytového družstva (dva byty jsou v osobním vlastnictví) z devíti družstevních bytů. Stanovy se nezmiňují o nečlenech. Jaké mají nečlenové pravomoce? Hlasovat nemohou? Musely by se změnit stanovy, že by i nečlenové mohli hlasovat? Je to možnost?  Odpověď – 1. část Jelikož neznám… číst dále Právní poradna: Jaké mají nečlenové bytového družstva pravomoce?

Číst dál »

Právní poradna: Bytové družstvo a jeho role vůči podnájemníkovi bytu

Prosím o informaci, zda může představenstvo bytového družstva po nájemníkovi bytu, který dále podnajímá byt jedné osobě, žádat písemné ukončení tohoto podnájmu k dřívějšímu datu podepsané oběma stranami (má být ukončeno o pět měsíců dříve, k 31. 12. 2022). Přitom nájemník doručil 14. 12. 2022 byt. družstvu již další žádost… číst dále Právní poradna: Bytové družstvo a jeho role vůči podnájemníkovi bytu

Číst dál »

Právní poradna: Stavební úpravy v bytě a souhlas bytového družstva

Jsem vlastníkem bytu, který je součástí bytového družstva. Ráda bych v bytě provedla stavební úpravu týkající se oken. Některá okna je potřeba vyměnit a při té příležitosti bych chtěla změnit jejich rozměr. Např. osadit francouzské okno v obývacím pokoji nebo zvolit jiný rozměr a umístění okna v koupelně. To znamená… číst dále Právní poradna: Stavební úpravy v bytě a souhlas bytového družstva

Číst dál »

Právní poradna: Manželé jako členové bytového družstva

Jsem členem bytového družstva. Po uzavření sňatku bych chtěla, aby se členem družstva stal i manžel. Jakým způsobem mám o rozšíření členských práv BD požádat? Odpověď – 1. část Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, především znění stanov Vašeho bytového družstva, budu vycházet toliko z… číst dále Právní poradna: Manželé jako členové bytového družstva

Číst dál »

Právní poradna: Ubytování ukrajinských uprchlíků v družstevním bytě

Mám uzavřenou nájemní smlouvu na družstevní byt a chci ho poskytnout ukrajinským uprchlíkům na dobu trvání války. Musím to nějak řešit s bytovým družstvem? Odpověď Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména… číst dále Právní poradna: Ubytování ukrajinských uprchlíků v družstevním bytě

Číst dál »

Právní poradna: Dědění podílu v bytovém družstvu

Mé manželce zemřela maminka, dům je v držení bytového družstva, kde bydlela 40 let. Moje manželka tím pádem jako jediný dědic podíl zdědila, proběhlo dědické řízení, jehož zápis byl doručen na firmu, která spravuje jejich agendu. Z mých znalostí, ale mohu se plést, dělal jsem 10 let předsedu bytového družstva,… číst dále Právní poradna: Dědění podílu v bytovém družstvu

Číst dál »

Právní poradna: Kolik členů musí mít představenstvo bytového družstva

Protože naše bytové družstvo má jen 32 členů, byl statutárem družstva pouze předseda. Je toto možné i po novelách ZOK a OZ, nebo nově musí být představenstvo minimálně tříčlenné? Odpověď Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho bytového družstva,… číst dále Právní poradna: Kolik členů musí mít představenstvo bytového družstva

Číst dál »