20. května 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Kontrola před podpisem kupní smlouvy

Před koupí nemovitosti a uzavřením kupní smlouvy je důležité věnovat pozornost jejímu obsahu. Pro řadu kupujících (a samozřejmě prodávajících) to může být ojedinělá příležitost, kterou mohou zásadně ovlivnit své majetkové poměry. Proto se vyplatí věnovat textu kupní smlouvy větší pozornost a není žádnou výjimkou, že přípravu či kontrolu kupní smlouvu… číst dále Téma: Kontrola před podpisem kupní smlouvy

Číst dál »

Téma: Specifika koupě družstevního bytu

Nejpodstatnějším odlišností bytového družstva je, že v případě převodu družstevního podílu nejedná o koupi nemovitosti. Ta je totiž ve vlastnictví bytového družstva, ve kterém má nájemce družstevního bytu (případně jiného prostoru) svůj podíl, který je spojen s právem nájmu přiděleného bytu. Právo nájmu družstevního bytu lze získat: buď vstupem do… číst dále Téma: Specifika koupě družstevního bytu

Číst dál »

Téma: Trvalé bydlení v mobilních domech

Bydlení v mobilních domech má svůj zrod v minulém století ve Spojených státech amerických, když umožňovalo stěhování za prací. Právě možnost přesunu mobilního domu je základním principem tohoto způsobu bydlení, byť to v současné podobě už nemusí být hlavní výzvou. Tím budou v současné době hlavně nízké pořizovací náklady nebo… číst dále Téma: Trvalé bydlení v mobilních domech

Číst dál »

Téma: Změna stavby

Změna stavby může mít různou povahu: změna stavby před jejím dokončením, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby. Změna stavby před jejím dokončením je upravena v § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „SZ“. Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu… číst dále Téma: Změna stavby

Číst dál »

Téma: Trvalé bydlení v objektu bez čísla popisného

Vyznáte se v číslech? Nemyslíme matematiku, ale “obyčejné” číslice, které zdobí naše domovy. Označování domů má svá pravidla, které upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu… číst dále Téma: Trvalé bydlení v objektu bez čísla popisného

Číst dál »

Téma: Způsoby nabytí nemovitosti a úskalí s tím spojená I.

Každý obchod představuje určitá rizika, koupě nemovitosti není výjimkou. Jak je eliminovat? Nemovitosti lze nabýt několika způsoby, mezi něž patří: 1. koupě, 2. dědictví, 3. darování, 4. k méně obvyklým patří směna nemovitostí. U převodů družstevních podílů či obchodních podílů (v praxi asi nejčastější společnost s ručením omezeným) nejde o nabytí nemovitosti… číst dále Téma: Způsoby nabytí nemovitosti a úskalí s tím spojená I.

Číst dál »

Téma: Legislativa, finanční rozvaha, daně

Pořízení nemovitosti je jednou z cest zajištění vlastního bydlení, ale je také dlouhodobě vnímáno a využíváno jako vhodná investiční příležitost. Pro první cíl přichází v úvahu jen koupě rodinného domu či bytu, naopak druhý cíl může naplnit i investice do pozemku. Zajištění bydlení může znamenat i pronájem rodinného domu (či… číst dále Téma: Legislativa, finanční rozvaha, daně

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů, bezpečí v bytových domech

Kvalitní správa a bezpečné bydlení spolu souvisí a patří spolu s náklady na bydlení k hlavním prioritám osob ve vyšší věku. Důraz je kladen na přiměřené náklady spojené se správou a provozem domu. Správa bytového domu je nejlépe definována v souvislosti s právní úpravou bytového spoluvlastnictví v § 1189 zákona č. 89/2012 Sb.,… číst dále Téma: Správa bytových domů, bezpečí v bytových domech

Číst dál »

Téma: Pořízení bydlení pro seniory

Pro seniory platí obecné podmínky pro nabytí nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu či nájemní smlouva) i pro financování pořízení nemovitosti. Z pohledu seniorů lze uvažovat v zásadě o dvou rovinách pořízení bydlení:1. standardní forma, tj. bydlení bez zvláštní péče: 1.1. vlastnické bydlení, 1.2. družstevní bydlení, 1.3. obecné… číst dále Téma: Pořízení bydlení pro seniory

Číst dál »
X