31. května 2020

Témata Portálu o bydlení

Téma: Hypoteční úvěry

Naše právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvěr, který je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky. Jeho splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava může být využita financovaná nemovitost (i rozestavěná) nebo jiná nemovitost na území České republiky. Hypoteční úvěr lze použít pro koupi nemovitosti do… číst dále Téma: Hypoteční úvěry

Číst dál »

Téma: Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Stavební úpravy našeho domu nebo bytu se v průběhu „akce“ nemusí proměnit v noční můru, pokud máme vše předem pečlivě promyšlené. Rekonstrukce – stavební úpravy a opravy domu nebo bytu mnohdy dodají bydlení zcela jinou podobu, i když původním důvodem byla nutnost oprav, nevyhovující technický stav, zastaralost vybavení, vysoké výdaje… číst dále Téma: Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Číst dál »

Téma: Koupě domu nebo bytu

Koupě nemovitosti je časově i právně náročný proces, který vyžaduje zajištění a podpis řady smluvních dokumentů a úředních listin. Při výběru vhodné nemovitosti ke koupi může kupující využít služeb realitní kanceláře. Realitní kancelář zajistí prohlídky nemovitosti, zkontroluje a připraví veškeré smluvní dokumenty a asistuje při převzetí nemovitosti. Po nalezení vhodné… číst dále Téma: Koupě domu nebo bytu

Číst dál »

Téma: Výběr způsobu financování bydlení

Plánujete-li pořízení nemovitosti k bydlení nebo úpravu starší nemovitosti, je třeba vše promyslet, zvážit finanční možnosti a od počátku uvažovat o způsobu financování. Většinou nestačí stávající hotovost a je třeba použít úvěr. Volba vhodné formy financování bydlení dlouhodobě ovlivní váš život, a proto je tomuto rozhodnutí třeba věnovat potřebnou pozornost.… číst dále Téma: Výběr způsobu financování bydlení

Číst dál »

Téma: Soudní spor při obtěžování imisemi

V minulém díle jsme si obecně vymezili otázku omezení vlastnického práva, které se vztahuje k tzv. „sousedskému právu“. Nyní se blíže zaměříme na otázku soudního sporu při obtěžování imisemi. Při obtěžování imisemi je vhodná tzv. negatorní žaloba, na základě které by měl soud stanovit škůdci povinnost zdržení se přesně vymezeného… číst dále Téma: Soudní spor při obtěžování imisemi

Číst dál »

Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Vlastnictví není spojeno pouze s právy, ale také s povinnostmi. Vlastnické právo však může být omezeno pouze zákonem nebo smluvně. V rámci sousedských vztahů vznikají poměrně často spory z důvodu obtěžování hlukem, kouřem, odpady a jinými imisemi. Obecně zákon stanovuje, že vlastníkovi se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných… číst dále Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Číst dál »

Téma: Dědictví nemovitosti aneb Jak předejít sporům mezi dědici

Pokud si přeje zůstavitel předejít případným sporům mezi dědici, měl by vyřešit své majetkové záležitosti za svého života. Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu dědického práva, a to ve prospěch širších možností zůstavitele k pořízení pro případ smrti. Závěť je nejčastější formou pořízení pro případ smrti, kterou zůstavitel obvykle využije… číst dále Téma: Dědictví nemovitosti aneb Jak předejít sporům mezi dědici

Číst dál »

Téma: Pozor na rozdíly mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem

Poměrně často dochází nepochopení rozdílů mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem. Přitom se jedná o velmi odlišné právní instituty upravující problematiku bydlení. Pojďme si tedy vymezit některé rozdíly dle nové úpravy soukromého práva účinné od roku 2014. Bližší právní úpravu společenství vlastníků jednotek nalezneme v novém občanském zákoníku a bytových… číst dále Téma: Pozor na rozdíly mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem

Číst dál »

Téma: Společenství vlastníků jednotek (2. díl)

Členství ve společenství vlastníků jednotek je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky. Vzniká automaticky nabytím vlastnického práva k jednotce a naopak zaniká automaticky jeho pozbytím. Výhodou společenství vlastníků jednotek je podrobnější úprava vztahů vlastníků jednotek a jednodušší a flexibilnější správa domu a pozemku. Jako spolek svého druhu je společenství vlastníků jednotek řízeno… číst dále Téma: Společenství vlastníků jednotek (2. díl)

Číst dál »

Téma: Společenství vlastníků jednotek (1. díl)

Společenství vlastníků jednotek je v České republice velmi oblíbené právní řešení života vlastníků bytových jednotek v bytovém domě. V dnešním článku se zaměříme na právní úpravu společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku. Dříve než se zaměříme na jednotlivé povinnosti vlastníků jednotek, si vymezíme obecně společenství vlastníků jednotek. Právní úpravu společenství vlastníků… číst dále Téma: Společenství vlastníků jednotek (1. díl)

Číst dál »
X