20. května 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Změny v bydlení

Rozúčtování a vyúčtování v bytovém domě (IV) Hlavní pravidla pro rozúčtování nákladů na služby a jejich vyúčtování oproti zálohám stanoví: především zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), vyhláška… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Správa bytových domů – hlavní výzvy (III) Loňská novela zákona občanského zákoníku, očekávané promítnutí povinností z aktualizované evropské směrnice k energetické účinnosti, tlak na elektromobilitu, podpora alternativním zdrojům nebo samotný technologický pokrok. To vše mohou být významné podněty pro zamyšlení správců bytových domů na straně jedné a zástupců statutárních orgánů bytových korporací… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

Energetický management bytových domů aneb Jak snížit náklady na energie (II) Náklady na energie a média jsou dnes bezesporu hlavním nákladem bydlení pro běžného uživatele bytu či bytové jednotky. Jde především o náklady na vytápění a přípravu teplé vody, spotřebu vody, elektrické energie či plynu. Někdy padá zvýšení těchto nákladů… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

EED – evropská směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (I) S velkým napětím by měli vlastníci bytových domů sledovat transpozici požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Povinnosti obsažené v evropské směrnici totiž nejsou sami o sobě právně závaznými… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Zřízení sjezdu na místní komunikaci při výstavbě domu (VIII)  Při výstavbě domu běžně nastává situace, kdy pozemek není fyzicky spojen s místní komunikací. Na pozemek se díky tomu nemůže dostat stavební technika a stavba domu tak ani reálně nemůže započít. Sjezd na místní komunikaci může vlastník pozemku řešit v rovině soukromoprávní i… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Soukromoprávní aspekty dočasných staveb (VII) Dočasné stavby hrají velkou roli z právní i ekonomické stránky. Při jejich definování je třeba zdůraznit, že s pojmem stavby se můžeme setkat jak v rámci soukromého práva, tak práva veřejného. Definici dočasné stavby soukromoprávní předpisy neobsahují. Stavbu jako takovou definuje pouze stavební zákon. Z judikatury však… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Právo stavby aneb Stavba na cizím pozemku (VI) Právo stavby řadíme v systému občanského práva pod věcná práva. Konkrétně ho definuje ustanovení § 1240 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se tedy o případ, kdy stavebník disponuje právem vybudovat stavbu či již vlastní stavbu… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Právo nezbytné cesty aneb Když se k nemovitosti nelze dostat jinak (V) Nezřídka kdy nastávají situace, kdy vlastník nemovité nemůže užívat tuto věc z důvodu, že není spojena s veřejnou cestou. Předmětná věc se tak stává absolutně bezúčelná a nelukrativní. Z toho důvodu ustanovení § 1029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – výhrada zpětné koupě obce k pozemku (IV) Výhrada zpětné koupě je, stejně jako předkupní právo, využíváno pro zajištění před spekulanty s pozemky. Opět se užívá v situaci, kdy obec v rámci rozšíření obyvatelstva obce podporuje mladé rodiny a nabízí jim koupi pozemku za sníženou cenu. Na rozdíl od předkupního práva… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – předkupní právo obce k pozemku (III) Předkupní právo můžeme ve své podstatě rozdělit do dvou kategorií. V prvním případě se jedná o situace, kdy si mezi sebou strany zřídí samy předkupní právo. Pod tento případ řadíme případy, kdy jedna ze stran v budoucnu bude mít zájem o koupi… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »
X