20. dubna 2024

Tag Archives: koupě

Téma: Program pro mladé – uvažujte s výhledem do budoucnosti

Nechceme nikoho nabádat, aby si pořizoval jakoukoli variantu věštecké koule, ale pouze si dovolujeme žadatelům o úvěr připomenout, že pečlivá rozvaha je základem dobrého výsledku při zařizování si lepšího bydlení. Protože jde především o peníze, což údajně všichni víme. Údajně. Jak již jsme několikrát zmínili, Program pro mladé se řídí nařízením vlády,… číst dále Téma: Program pro mladé – uvažujte s výhledem do budoucnosti

Číst dál »

Téma: Specifika koupě družstevního bytu

Nejpodstatnějším odlišností bytového družstva je, že v případě převodu družstevního podílu nejedná o koupi nemovitosti. Ta je totiž ve vlastnictví bytového družstva, ve kterém má nájemce družstevního bytu (případně jiného prostoru) svůj podíl, který je spojen s právem nájmu přiděleného bytu. Právo nájmu družstevního bytu lze získat: buď vstupem do… číst dále Téma: Specifika koupě družstevního bytu

Číst dál »

Téma: Trvalé bydlení v mobilních domech

Bydlení v mobilních domech má svůj zrod v minulém století ve Spojených státech amerických, když umožňovalo stěhování za prací. Právě možnost přesunu mobilního domu je základním principem tohoto způsobu bydlení, byť to v současné podobě už nemusí být hlavní výzvou. Tím budou v současné době hlavně nízké pořizovací náklady nebo… číst dále Téma: Trvalé bydlení v mobilních domech

Číst dál »

Téma: Změna stavby

Změna stavby může mít různou povahu: změna stavby před jejím dokončením, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby. Změna stavby před jejím dokončením je upravena v § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „SZ“. Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu… číst dále Téma: Změna stavby

Číst dál »

Téma: Trvalé bydlení v objektu bez čísla popisného

Vyznáte se v číslech? Nemyslíme matematiku, ale “obyčejné” číslice, které zdobí naše domovy. Označování domů má svá pravidla, které upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu… číst dále Téma: Trvalé bydlení v objektu bez čísla popisného

Číst dál »

Téma: Způsoby nabytí nemovitosti a úskalí s tím spojená I.

Každý obchod představuje určitá rizika, koupě nemovitosti není výjimkou. Jak je eliminovat? Nemovitosti lze nabýt několika způsoby, mezi něž patří: 1. koupě, 2. dědictví, 3. darování, 4. k méně obvyklým patří směna nemovitostí. U převodů družstevních podílů či obchodních podílů (v praxi asi nejčastější společnost s ručením omezeným) nejde o nabytí nemovitosti… číst dále Téma: Způsoby nabytí nemovitosti a úskalí s tím spojená I.

Číst dál »

Téma: Legislativa, finanční rozvaha, daně

Pořízení nemovitosti je jednou z cest zajištění vlastního bydlení, ale je také dlouhodobě vnímáno a využíváno jako vhodná investiční příležitost. Pro první cíl přichází v úvahu jen koupě rodinného domu či bytu, naopak druhý cíl může naplnit i investice do pozemku. Zajištění bydlení může znamenat i pronájem rodinného domu (či… číst dále Téma: Legislativa, finanční rozvaha, daně

Číst dál »

Téma: Koupě nemovitosti

Jednou z možností, které Program pro mladé nabízí, je financování pořízení nemovitosti koupí. V úvahu tedy přichází koupě domu nebo bytu. Podíváme se na obě varianty trochu podrobněji a vysvětlíme si, jak na věc. Podlahová plocha Ať kupujete byt, nebo dům, v obou případech si musíte vybrat takovou nemovitost, která splňuje… číst dále Téma: Koupě nemovitosti

Číst dál »

Téma: Šetřit se nemusí vždy vyplatit

V několika článcích jsme poukázali na velmi rozsáhlou problematiku prodeje nemovité věci, a to z pohledu jak prodávajícího, tak kupujícího. Zákonná úprava je poměrně složitá a celková úskalí vyžadují pomoc řady odborníků, zejména advokáta a profesionála k posouzení stavebně-technického stavu nemovitosti. Při prodeji nemovitosti může vystupovat jakožto určitý zprostředkovatel převodu mezi… číst dále Téma: Šetřit se nemusí vždy vyplatit

Číst dál »