20. dubna 2024

Tag Archives: Fotovoltaika

Téma: Fotovoltaiky. Provoz, revize, údržba

Naše dubnové téma věnované fotovoltaikám zakončíme kapitolou, která nás upozorní na to, jak s takovou domácí elektrárnou správně zacházet, aby nedošlo k jejímu poničení, ale také jak často je zapotřebí dělat její revizi. Provoz fotovoltaik v podmínkách bytového domu znamená zřízení pozice technika, který bude mít na starosti jak vykazování vyrobené energie do… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Provoz, revize, údržba

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Střídače a technické místnosti

Umístění technologie fotovoltaické elektrárny má sice svoji nejnápadnější část vně budovy, tedy na plášti či střeše, nicméně stejně důležitou částí je střídač, který zajišťuje převod stejnosměrného napětí FV modulů na napětí vhodné pro další spotřebu, tedy 230 V/50 Hz, u výkonů nad 3,6 kW pak 3 x 230 V/400 V, 50 Hz. Typický fotovoltaický střídač má účinnost… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Střídače a technické místnosti

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Hlavní domovní vedení, zásahy do budovy

Co všechno vyžaduje instalace fotovoltaiky, když dříve hodně populární solárně-termické systémy vyžadovaly propojení technické místnosti dvojicí trubek pro teplonosnou kapalinu? Takové vedení bylo výrazným zásahem do konstrukce budovy. U fotovoltaik je to mnohem jednodušší. Fotovoltaický systém oproti tomu (v závislosti na výkonu) vyžaduje dvouvodičové vedení průřezu 6–16 mm2. Elektrické vedení… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Hlavní domovní vedení, zásahy do budovy

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Montáž na střechu budovy

Nejviditelnější součástí instalace fotovoltaického systému jsou bezesporu jeho moduly, které je nutné umístit na dostatečně osluněné místo jako například střešní plášť či fasádu a zajistit odolnost jejich montáže vůči větru, sněhu a dešti. Před započetím příprav na montáž je nutné provést minimálně statické posouzení střechy s ohledem na aktuální stav krovu… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Montáž na střechu budovy

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Právní předpisy – podpora nebo omezení?

Z pohledu právních předpisů je vždy největším oříškem přesvědčit vlastníky o tom, aby souhlasili s umístěním fotovoltaiky, zejména mají-li být jednotky připojeny k síti, což je v případě domů s nízkou společnou spotřebou prakticky jediná možnost ekonomického využití fotovoltaiky. Jak na to? Zatímco v předchozí právní úpravě bylo nutné měnit všem připojeným jednotkám obchodníka, a tím… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Právní předpisy – podpora nebo omezení?

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Technické obtíže – měření výroby a spotřeby

Rozhodnete-li se pro zřízení fotovoltaiky, je nutné se seznámit se všemi možnými úskalími, která nejen instalace, ale i následná distribuce energie skýtá. V dnešním díle našeho seriálu se proto hned u několika z nich zastavíme. Připojení fotovoltaiky do rozvodů bytového domu může narazit na problémy s kapacitou přípojného místa. Na druhou stranu ale… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Technické obtíže – měření výroby a spotřeby

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Možnosti využití fotovoltaické elektrárny jako zdroje energie pro bytové domy

Elektrická energie hraje v bytovém domě zásadní roli. Většinou slouží k vaření, osvětlení a pohonu domácích spotřebičů. Ohřev teplé vody je u bytových domů spíše centrální (společná plynová kotelna, výměníková stanice), ale setkáváme se i s bytovými domy s individuálním ohřevem vody pomocí elektrického nebo plynového boileru. Výše vyjmenované spotřebiče elektrické energie jsou ze… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Možnosti využití fotovoltaické elektrárny jako zdroje energie pro bytové domy

Číst dál »

Téma: Fotovoltaiky. Historie zásobování bytových domů energiemi

Velké téma rezonující současnou společností jsou ceny energií. I proto se během dubna vydáme prozkoumat tuto problematiku, která tíží nejednu českou domácnost. Jednou ze záchran je instalace fotovoltaik, tedy metody přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Pojďme se však v první… číst dále Téma: Fotovoltaiky. Historie zásobování bytových domů energiemi

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Komunitní energetika

V poslední době se stále častěji skloňuje pojem komunitní energetika. Pojďme se v dnešním tématu zastavit právě u nejzásadnějších otázek, se kterými se setkáváme. Odpovědi vám pomohou nejen se snazší orientací v této problematice, ale třeba díky nim ušetříte i spoustu peněz. Co je to komunitní energetika? Jde o výrobu energie prostřednictvím obnovitelných… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Komunitní energetika

Číst dál »