29. ledna 2023

Novinky ze světa bydlení

Téma: Změny v bydlení

Energetický management bytových domů aneb Jak snížit náklady na energie (II) Náklady na energie a média jsou dnes bezesporu hlavním nákladem bydlení pro běžného uživatele bytu či bytové jednotky. Jde především o náklady na vytápění a přípravu teplé vody, spotřebu vody, elektrické energie či plynu. Někdy padá zvýšení těchto nákladů… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Právní poradna: Garáž v panelovém domě a příspěvky do fondu oprav

Chtěla bych se zeptat na placení nájmu z vlastní garáže do fondu oprav v panelovém domě, kde je garáž umístěná. V tomto panelovém domě nebydlím. Používám pouze garáž, kterou mám řádně zakoupenou, a vchod (vjezd) je samozřejmě z venku přes můj vlastní pozemek. SVJ po mně požaduje příspěvek do fondu… číst dále Právní poradna: Garáž v panelovém domě a příspěvky do fondu oprav

Číst dál »

Téma: Změny v bydlení

EED – evropská směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (I) S velkým napětím by měli vlastníci bytových domů sledovat transpozici požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Povinnosti obsažené v evropské směrnici totiž nejsou sami o sobě právně závaznými… číst dále Téma: Změny v bydlení

Číst dál »

Právní poradna: Platby do fondu oprav započítané ve službách? To snad ne!

Chtěla bych se zeptat na placení “fondu oprav”. Všimla jsem si, že v roce 2019 jsem měla tuto zálohu započítanou ve službách, což podle zákona být nesmí. Dotaz se tedy vztahuje na to, kdy byl změněn zákon ohledně této věci a zda mám nárok na vrácení peněz. Předně bych rád… číst dále Právní poradna: Platby do fondu oprav započítané ve službách? To snad ne!

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Zřízení sjezdu na místní komunikaci při výstavbě domu (VIII)  Při výstavbě domu běžně nastává situace, kdy pozemek není fyzicky spojen s místní komunikací. Na pozemek se díky tomu nemůže dostat stavební technika a stavba domu tak ani reálně nemůže započít. Sjezd na místní komunikaci může vlastník pozemku řešit v rovině soukromoprávní i… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Právní poradna: Rozdělení domu na bytové jednotky a problémy z toho vzniklé

Dům byl rozdělen na jednotky a společné části prohlášením. SVJ vzniklo roku 2003 podle zákona o vlastnictví bytů. Jak se mají společné části domu stanovené na základě různých zákonů posuzovat? Prohlášení je závazné pro všechny účastníky do té doby, než bude změněno podle § 1169 OZ, nebo prohlášením se výbor… číst dále Právní poradna: Rozdělení domu na bytové jednotky a problémy z toho vzniklé

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Soukromoprávní aspekty dočasných staveb (VII) Dočasné stavby hrají velkou roli z právní i ekonomické stránky. Při jejich definování je třeba zdůraznit, že s pojmem stavby se můžeme setkat jak v rámci soukromého práva, tak práva veřejného. Definici dočasné stavby soukromoprávní předpisy neobsahují. Stavbu jako takovou definuje pouze stavební zákon. Z judikatury však… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Právo stavby aneb Stavba na cizím pozemku (VI) Právo stavby řadíme v systému občanského práva pod věcná práva. Konkrétně ho definuje ustanovení § 1240 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se tedy o případ, kdy stavebník disponuje právem vybudovat stavbu či již vlastní stavbu… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »
X