16. května 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Splácení a refinancování úvěrů

Náš měsíční seriál končí, poslední článek bude proto logicky věnován splácení a refinancování úvěrů. Splácení úvěru ze stavebního spoření Řádný úvěr ze stavebního spoření začíná klient splácet po prvním čerpání úvěru podle pokynu stavební spořitelny. U překlenovacího úvěru (meziúvěru) je postup odlišný – do doby přidělení cílové částky je klient… číst dále Téma: Splácení a refinancování úvěrů

Číst dál »

Téma: Vyřizování úvěru a jeho zajištění

Po vyhodnocení aktuálně nabízených úvěrů na bankovním trhu a finálním výběru banky podává žadatel bance žádost o úvěr a k žádosti dokládá bankou požadované dokumenty. V žádosti dále uvádí osobní údaje žadatelů včetně podpisů a ověření jejich totožnosti, základní parametry úvěru, kalkulace, finanční situace, specifikace účelu a zajištění úvěru. Doložení schopnosti… číst dále Téma: Vyřizování úvěru a jeho zajištění

Číst dál »

Téma: Úvěry ze stavebního spoření

Stavební spoření je bankovní produkt určený především k financování bydlení, který se stal oblíbeným a stabilním nástrojem pro financování bytových potřeb širokých vrstev obyvatel. Stavební spoření bylo zavedeno zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření s cílem podnítit obyvatele k řešení bytové otázky. Stavební spoření se uzavírá na určitou cílovou… číst dále Téma: Úvěry ze stavebního spoření

Číst dál »

Téma: Hypoteční úvěry

Naše právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvěr, který je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky. Jeho splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava může být využita financovaná nemovitost (i rozestavěná) nebo jiná nemovitost na území České republiky. Hypoteční úvěr lze použít pro koupi nemovitosti do… číst dále Téma: Hypoteční úvěry

Číst dál »

Téma: Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Stavební úpravy našeho domu nebo bytu se v průběhu „akce“ nemusí proměnit v noční můru, pokud máme vše předem pečlivě promyšlené. Rekonstrukce – stavební úpravy a opravy domu nebo bytu mnohdy dodají bydlení zcela jinou podobu, i když původním důvodem byla nutnost oprav, nevyhovující technický stav, zastaralost vybavení, vysoké výdaje… číst dále Téma: Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Číst dál »

Téma: Koupě domu nebo bytu

Koupě nemovitosti je časově i právně náročný proces, který vyžaduje zajištění a podpis řady smluvních dokumentů a úředních listin. Při výběru vhodné nemovitosti ke koupi může kupující využít služeb realitní kanceláře. Realitní kancelář zajistí prohlídky nemovitosti, zkontroluje a připraví veškeré smluvní dokumenty a asistuje při převzetí nemovitosti. Po nalezení vhodné… číst dále Téma: Koupě domu nebo bytu

Číst dál »

Téma: Výběr způsobu financování bydlení

Plánujete-li pořízení nemovitosti k bydlení nebo úpravu starší nemovitosti, je třeba vše promyslet, zvážit finanční možnosti a od počátku uvažovat o způsobu financování. Většinou nestačí stávající hotovost a je třeba použít úvěr. Volba vhodné formy financování bydlení dlouhodobě ovlivní váš život, a proto je tomuto rozhodnutí třeba věnovat potřebnou pozornost.… číst dále Téma: Výběr způsobu financování bydlení

Číst dál »

Téma: Soudní spor při obtěžování imisemi

V minulém díle jsme si obecně vymezili otázku omezení vlastnického práva, které se vztahuje k tzv. „sousedskému právu“. Nyní se blíže zaměříme na otázku soudního sporu při obtěžování imisemi. Při obtěžování imisemi je vhodná tzv. negatorní žaloba, na základě které by měl soud stanovit škůdci povinnost zdržení se přesně vymezeného… číst dále Téma: Soudní spor při obtěžování imisemi

Číst dál »

Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Vlastnictví není spojeno pouze s právy, ale také s povinnostmi. Vlastnické právo však může být omezeno pouze zákonem nebo smluvně. V rámci sousedských vztahů vznikají poměrně často spory z důvodu obtěžování hlukem, kouřem, odpady a jinými imisemi. Obecně zákon stanovuje, že vlastníkovi se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných… číst dále Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Číst dál »

Téma: Dědictví nemovitosti aneb Jak předejít sporům mezi dědici

Pokud si přeje zůstavitel předejít případným sporům mezi dědici, měl by vyřešit své majetkové záležitosti za svého života. Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu dědického práva, a to ve prospěch širších možností zůstavitele k pořízení pro případ smrti. Závěť je nejčastější formou pořízení pro případ smrti, kterou zůstavitel obvykle využije… číst dále Téma: Dědictví nemovitosti aneb Jak předejít sporům mezi dědici

Číst dál »
X