16. května 2022

Tag Archives: bytový dům

Téma: Ekonomická správa bytového domu

V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické. K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového domu, předpis a evidence nájemného či příspěvků na správu domu a pozemku a záloh za služby jednotlivých… číst dále Téma: Ekonomická správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Technická správa bytového domu

Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu. A to od průběžné starosti o běžný provoz a údržbu domu, zajištění dodávek energií, jejich měření a vyhodnocování efektivity, zajištění revizí včetně odstraňování zjištěných závad, služeb souvisejících s užíváním domu, jeho společných částí i jednotlivých bytů či jednotek… číst dále Téma: Technická správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Správa bytového domu a pozemku je definována zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). První část ustanovení § 1189 odst. 1 OZ předvídá, že správa domu zahrnuje vše, co: 1.       nenáleží vlastníku jednotky a 2.       je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Pojištění bytového domu

Nemovitost neznamená jen zajištění jejího provozu, údržby a oprav, nýbrž i předcházení možným škodám na nemovitosti, z držby nemovitosti vyplývajících, ale např. i škodám, které mohou být uplatněny na samotném vlastníkovi či statutárním orgánu bytové korporace (společenství vlastníků jednotek či bytového družstva). Vlastnictví nemovitosti je tak nejen odpovědností za majetek… číst dále Téma: Pojištění bytového domu

Číst dál »

Téma: Odpovědnost členů statutárních orgánů

V souvislosti s opravami bytového domu je vhodné dotknout se i odpovědnosti členů statutárních orgánů bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytového družstva). Připomeňme, že obecná úprava právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) zavazuje toho, kdo přijme funkci člena voleného… číst dále Téma: Odpovědnost členů statutárních orgánů

Číst dál »

Téma: Plán oprav a financování oprav

Plánování oprav není nijak upraveno právními předpisy na rozdíl od plánování příspěvků na správu domu, kam věcně patří i příspěvky na jeho údržbu a opravy. Plánování oprav tak bude spíše vycházet z praktické potřeby zhodnocení aktuálního technického stavu budovy, jednotlivých stavebních i technických prvků s cílem definování priorit v oblasti… číst dále Téma: Plán oprav a financování oprav

Číst dál »

Červencové téma. Domovní vybavení bytových domů

Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílen, prádelen a sušáren, prostoru pro kontejnery včetně jeho výškového umístění musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. V dostupné vzdálenosti od bytového domu navrhujeme bezpečné umístění plochy pro komunální a tříděný odpad. Tento… číst dále Červencové téma. Domovní vybavení bytových domů

Číst dál »

Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Chodbové komunikační prostory a dveřní otvory na veřejných plochách bytového domu musí respektovat zvýšené průchozí a manipulační prostory osob s kočárky, osob na vozíku či osob s francouzskými holemi. Pro bezpečný pohyb všech uživatelů jsou důležité protiskluzové a bezpečné povrchy podlahovin. Pro snadnou orientaci osob slabozrakých je nutno dbát na… číst dále Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Číst dál »

Téma: Bytový dům a jeho přístupnost

Každý bytový dům musí být bezbariérově dostupný od zastávek hromadné dopravy a parkovacích ploch. Jde o zajištění bezbariérových tras, které splňují základní technická kritéria v podobě šířky, vhodného příčného a podélného sklonu chodníku s pevným povrchem pro snadný pohyb zvláště osob se sníženou mobilitou. Při nedodržení uvedených požadavků pak nelze hovořit o… číst dále Téma: Bytový dům a jeho přístupnost

Číst dál »

Téma: Potížisté v SVJ

Obecným rysem bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) je princip, že o společných částech domu, jeho provozu a správě, rozhoduje většinový názor. Bydlení v bytovém domě proto vyžaduje i jistou formu respektu každého uživatele bytové jednotky ke skutečnosti, že jeho názor nemusí získat většinovou podporu. Hlavní východisko právní úpravy… číst dále Téma: Potížisté v SVJ

Číst dál »
X