18. června 2024

Tag Archives: plísně

Téma: Nápravná opatření při výskytu plísní

Základním hygienickým doporučením je, aby se ve vnitřním prostředí člověka nevyskytovaly nárůsty plísní na površích. Nejdůležitější nápravné opatření je odstranění stavební závady, nebo změna užívání prostoru (nejčastěji více vytápět a více větrat). Rostoucí plísně se likvidují ve dvou krocích: dezinfekce a prevence. Po dezinfekci (usmrcení plísní, jejich mycelia a spor)… číst dále Téma: Nápravná opatření při výskytu plísní

Číst dál »

Téma: Negativní vlivy na výskyt plísní

Negativní vliv na růst plísní v interiéru má zejména dostatečné vytápění a větrání. Vytápění objektů zajišťuje snížení relativní vlhkosti vzduchu a zvyšuje teplotu vnitřních povrchů obvodových konstrukcí. Náklady na vytápění bytů se sníží po zateplení budovy. Toto stavebnětechnické opatření výrazně snižuje tepelné ztráty. Vnější zateplení budovy je téměř vždy spojeno… číst dále Téma: Negativní vlivy na výskyt plísní

Číst dál »

Téma: Plísně na fasádách nových domů

Všudypřítomné plísně mohou se „zabydlí“ i na fasádách domů. Příčinou jejich výskytu jsou teplotní změny. Plísně se na povrch fasád dostávají ze vzduchu. Při vhodných podmínkách se na fasádách rozmnožují a vytvářejí spolu s dalšími mikroorganismy (bakterie, řasy, kvasinky) viditelné barevné povlaky, tzv. biofilm. Složení biofilmu závisí na klimatických podmínkách a… číst dále Téma: Plísně na fasádách nových domů

Číst dál »

Téma: Příčiny výskytu plísní v bytech a domech

Zvýšená vlhkost materiálů je jedinou příčinou růstu plísní na zdech a dalších površích v interiéru. Vlhkost se ve vnitřním prostředí vyskytuje jako následek: havárie, stavební závady, nevhodného užívání obytného prostředí nebo kombinace těchto příčin. Za největší havárie můžeme považovat povodně a záplavy. K haváriím dále patří: prasklé potrubí rozvodů vody, vytékající… číst dále Téma: Příčiny výskytu plísní v bytech a domech

Číst dál »

Téma: Hodnocení výskytu plísní v prostředí

Při vyšetřování plísní ve vnitřním prostředí se hodnotí jejich výskyt na površích nebo ve vzduchu. Povrchy ve vnitřním prostředí se nejčastěji vyšetřují stěry sterilními odběrovými tampóny, případně otiskem na speciální pevné agarové půdy. Přítomnost plísní na venkovních fasádách se provádí otiskem (na agarové půdy nebo lepicí proužky), nebo seškrabem z povrchů.… číst dále Téma: Hodnocení výskytu plísní v prostředí

Číst dál »

Téma: Výskyt plísní v prostředí

Ve venkovním prostředí se plísně rozmnožují především v půdě a na rostlinných zbytcích. Nejvíce plísní se v přírodě vyskytuje v jarních až podzimních měsících. V zimě při sněhové pokrývce se ve venkovním vzduchu spory plísní prakticky nevyskytují. Při rozmnožování uvolňují plísně spory do ovzduší. Koncentrace spor plísní jsou ve vzduchu… číst dále Téma: Výskyt plísní v prostředí

Číst dál »

Téma: Plísně – mikroskopické vláknité houby

Plísně, které mohou růst v bytech a domech a ve venkovním prostředí na fasádách, mají schopnost růst i v místech relativně chudých na živiny a vodu. Plíseň je nevědecké označení pro určitou skupinu hub, která má v životě člověka zvláštní postavení a jejíž spory (rozmnožovací částice) mohou přežívat v prostředí… číst dále Téma: Plísně – mikroskopické vláknité houby

Číst dál »