16. května 2022

Tag Archives: SVJ

Téma: Statutární orgán

Statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek je výbor nebo předseda. Výbor je vícečlenným nebo kolektivním voleným orgánem od počtu dvou členů, v praxi asi spíše tří členů, předseda je jednočlenným či individuálním voleným orgánem společenství vlastníků jednotek. Jiným orgánem společenství vlastníků jednotek bude nejčastěji kontrolní komise jako kolektivní orgán nebo revizor či kontrolor jako orgán individuální. Speciální… číst dále Téma: Statutární orgán

Číst dál »

Téma: SVJ a BD v jednom domě

V některých bytových domech může dojít k situaci, že v něm současně existují dva subjekty – společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. K této situaci dochází vždy tak, že se bytové družstvo rozhodlo či rozhodne rozdělit dům na jednotky a tyto převést do vlastnictví svým členům. Nejprve tak existuje bytové družstvo… číst dále Téma: SVJ a BD v jednom domě

Číst dál »

Téma: Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek jsou základním dokumentem upravujícím vnitřní poměry bytové korporace. Obsah stanov je dán uvedením alespoň: a)      názvu obsahujícího slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků jednotek vzniklo, b)      sídla určeného v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,… číst dále Téma: Stanovy společenství vlastníků jednotek

Číst dál »

Téma: SVJ – Základní pojmy

Základní právní úpravu společenství vlastníků jednotek obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Základní úprava je obsažena v části s označením Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví (§§ 1158 až 1222 OZ), zvláště pak §§ 1194 až 1216, které upravují přímo společenství vlastníků jednotek. K tomu je však… číst dále Téma: SVJ – Základní pojmy

Číst dál »

Téma: SVJ – Sdružení vlastníků jednotek

Víc než polovina všech bytů v Česku patří jejich vlastníkům, což znamená, že většina z nich koexistuje v jakési množině majitelů, která se nazývá Společenství vlastníků jednotek. Členové SVJ pak mají svá práva, ovšem i povinnosti. Jaká? Podrobnosti přinese červnový seriál. Stejně jako každý měsíční seriál Portálu o bydlení, bude… číst dále Téma: SVJ – Sdružení vlastníků jednotek

Číst dál »

Téma: Stanovení záloh na služby, rozúčtování SVJ, BD

Před poskytováním služeb si jejich rozsah ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemci, nebo o rozsahu služeb rozhodne bytové družstvo nebo společenství – § 3 odst. 2 ZoS. Základní služby asi nebudou činit větší potíže, výjimkou bývá spíše různost pohledů na způsob jejich zajištění – např. zda budou úklid nebo služba… číst dále Téma: Stanovení záloh na služby, rozúčtování SVJ, BD

Číst dál »

Téma: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Pojďme si tak přiblížit tuto problematiku z pohledu nového občanského zákoníku. Občanský zákoník stanovuje, že nevzniklo-li společenství vlastníků jednotek, použijí se na správu domu a pozemku pravidla určená v prohlášení o rozdělení práva k domu a… číst dále Téma: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

Číst dál »

Téma: SVJ – převod jednotky dle nového občanského zákoníku

Jak jsme již uváděli v článku Při převodu nemovité věci si nechte připravit kvalitní smluvní dokumentaci, měl by se kupující při koupi nemovitosti zaměřit i na právní stav nemovitosti. Kupující by si měl ověřit na katastru nemovitostí, zda na prodávané nemovitosti nevázne žádné zástavní právo, předkupní právo, věcné břemeno, exekuce… číst dále Téma: SVJ – převod jednotky dle nového občanského zákoníku

Číst dál »

Téma: Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek je v České republice velmi oblíbené právní řešení života vlastníků bytových jednotek v bytovém domě. V dnešním článku se zaměříme na právní úpravu společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku. Dříve, než se zaměříme na jednotlivé povinnosti vlastníků jednotek, si vymezíme obecně společenství vlastníků jednotek. Právní úpravu společenství vlastníků… číst dále Téma: Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Číst dál »
X