25. června 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Bytové družstvo (rozdělení části zisku a jiných vlastních zdrojů) Změny právní úpravy bytového družstva jsou založené na dvou právních normách s rozdílnými daty nabytí účinností: zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Číst dál »

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Část první – Pozměněná pravidla bydlení v letošním roce Oblast právní úpravy bydlení v České republice byla v letošním roce po delší době výrazně dotčena výraznějšími zásahy do stávajících pravidel. Jde jednak o právní úpravu bytového spoluvlastnictví, tedy o úpravu pravidel týkajících se společenství vlastníků jednotek a jejich členů – vlastníků jednotek, ve… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Číst dál »

Téma: Zvyšování nájemného

Pronajímatel chce co nejvyšší zisky, nájemce zase ušetřit. Typický střet, jehož výsledkem je nájemné, které jsou strany ochotny zaplatit a přijmout. Co když však pronajímatel chce víc (a to i z naprosto legitimních důvodů), ale nájemní smlouva stále běží a není zde zákonný důvod ji vypovědět? Na co se má připravit… číst dále Téma: Zvyšování nájemného

Číst dál »

Téma: Základní náležitosti nájemní smlouvy

Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání a závazek nájemce platit pronajímateli nájemné. Po skončení nájmu má nájemce povinnost vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli. Mezi dva základní charakteristické znaky… číst dále Téma: Základní náležitosti nájemní smlouvy

Číst dál »

Téma: Společný nájem

Na které situace dopadá právní úprava společného nájmu? Dříve byl společný nájem doménou studentů, dnes už ho pro jeho finanční výhodu využívá široká veřejnost. Společný nájem je často užívaný institut. Je pro něj charakteristická pluralita subjektů, kteří se uzavřením nájemní smlouvy stanou společnými nájemci bytu. Za společného nájemce bytu se dle… číst dále Téma: Společný nájem

Číst dál »

Téma: Složení dlužného nájemného do notářské úschovy

Co patří mezi hlavní výhody notářské úschovy? V čem může nájemci pomoci? Notářská úschova je obecně oblíbeným institutem využívaným hlavně při placení kupní ceny u koupi nemovitosti. Dalším typem úschovy je složení dlužného nájmu dle ustanovení § 86 odst. 1 písm. e) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti,… číst dále Téma: Složení dlužného nájemného do notářské úschovy

Číst dál »

Téma: Předání bytu po skončení nájmu

V minulých článcích jsme se věnovali skončení nájmu z důvodu standardní výpovědi či okamžité výpovědi. Obě tyto právní jednání vedou ke skončení nájemního poměru. Jak ale postupovat dále po tomto skončení? Kdo má jaká práva? To si povíme v tomto článku.  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský… číst dále Téma: Předání bytu po skončení nájmu

Číst dál »

Téma: Právo nájemce pracovat a podnikat v bytě

Může nájemce v bytě pracovat či podnikat? Pokud ano, musí nejprve získat souhlas pronajímatele? Jak si při podnikání či práci v bytě musí počínat? Všechny tyto otázky se pokusíme zodpovědět v článku níže.  Předchozí právní úprava výslovně neupravovala právo nájemce podnikat v bytě. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský… číst dále Téma: Právo nájemce pracovat a podnikat v bytě

Číst dál »

Téma: Koronavirus a nájemní vztahy

Dopady pandemie jsou znatelné a pravděpodobně ekonomicky to nejhorší ještě přijde. Jak se to dotkne nájemních vztahů? Jaké budou dopady nouzového stavu na vztahy pronajímatelů a nájemců? Lze žádat o ukončení nebo změnu sjednaných smluv z důvodu pandemie? Jak přistoupit k požadavkům nájemců a zmírnit dopady vládních opatření? Sleva z nájemného… číst dále Téma: Koronavirus a nájemní vztahy

Číst dál »

Téma: Běžná údržba a drobné opravy – limity a povinnosti nájemníka

Běžnou údržbu a drobné opravy provádí dle občanského zákoníku nájemce. Co lze považovat za běžnou údržbu či drobné opravy? Kde má toto neurčité ustanovení své meze? Ve kterém předpise hledat v případě pochybností?  Právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) nájmu bytu a domu… číst dále Téma: Běžná údržba a drobné opravy – limity a povinnosti nájemníka

Číst dál »
X