31. května 2020

Témata Portálu o bydlení

Téma: Zásady vedení trubních rozvodů v budovách

Technická zařízení budov představují soubor profesí a zřízení souvisejících se stavbou, jehož těžištěm jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Rozvody v objektech dělíme na ležaté, stoupací a připojovací vzájemně se liší nejen účelem rozvodu v rámci dané technické profese, ale i způsobem vedení, uložení a zakrytí. Aby stavba správně fungovala a… číst dále Téma: Zásady vedení trubních rozvodů v budovách

Číst dál »

Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Zdrojem pro užitkové využití vody v budově a s tím související úspora vody pitné je kromě vody dešťové i voda odpadní splašková. Proces úpravy pro její zpětné využití je však technologicky náročnější než u vody dešťové. Termínem splašková odpadní voda charakterizujeme vodu znečištěnou lidskou činností, tzn. odpadní vodu z kuchyní, prádelen,… číst dále Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Číst dál »

Téma: Hospodaření vodou – dešťová voda

Stále se zmenšující vodní zásoby, problematické jímání a úprava vody na kvalitu danou hygienickými předpisy nás vedou k přehodnocení situace s jejím hospodařením. Hledá se hlavně úspora spotřeby pitné vody. Pro užitkové účely, tzn. tam, kde není z hygienického hlediska nutné využívat vodu pitnou (splachování toalet, úklid, údržba a praní), je… číst dále Téma: Hospodaření vodou – dešťová voda

Číst dál »

Téma: Větrání je nedílná součást kvalitního domu

Čerstvý vzduch je pro zdravý život nepostradatelný. A to nejenom venku, ale i v interiéru, kde trávíme většinu času. V nevětraných místnostech se hromadí páry a zplodiny dýchání, což vede k únavě, bolestem hlavy a celkové nepohodě. Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech však není jednoduché. Pro udržení dostatečné kvality vzduchu v místnosti by… číst dále Téma: Větrání je nedílná součást kvalitního domu

Číst dál »

Téma: Okna a dveře pro pasivní domy

Okna a dveře, kterým se technicky říká výplně stavebních otvorů, plní v budovách řadu funkcí. V pasivním domě mají okna navíc ještě jeden zcela zásadní úkol: zabezpečují dostatek slunečních zisků a působí jako solární radiátor. Jedině důsledná optimalizace projektu pasivního domu dokáže zabezpečit, aby okna byla v celoroční energetické bilanci… číst dále Téma: Okna a dveře pro pasivní domy

Číst dál »

Téma: Vhodná konstrukce pro pasivní dům

Pro pasivní domy jsou vhodné ty konstrukce, které dokáží zabezpečit kvalitní izolační schopnost při co nejmenší tloušťce stěn. Volba konstrukčního materiálu bývá ovlivněna náklady na stavbu a jeho užitnými vlastnostmi, ale také individuální preferencí investora. Na konečný vzhled stavby nemá volba konstrukčního materiálu téměř žádný vliv. Dřevostavby jsou po omítnutí… číst dále Téma: Vhodná konstrukce pro pasivní dům

Číst dál »

Téma: Jak řešit dispozice pasivního domu?

Základním předpokladem pro stavbu kvalitního pasivního domu je dobře zpracovaný projekt. Právě ve fázi prvotního návrhu se rozhoduje o budoucí kvalitě budovy. Na vytvoření dokonale fungujícího a energeticky co nejúspornějšího řešení by měl celý projekční tým pracovat společně (včetně profesí). Už ve fázi studie a počátečního rozpracování musí být jasná… číst dále Téma: Jak řešit dispozice pasivního domu?

Číst dál »

Téma: Co je pasivní dům

Představte si dům, ve kterém chcete bydlet. Komfortní a zdravý. Navíc s nízkými provozními náklady na energii a současně vstřícný k životnímu prostředí. Přesně takový standard nabízí pasivní dům. Postavit ho přitom lze za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu. Co je vlastně pasivní dům a jaké principy využívá? A… číst dále Téma: Co je pasivní dům

Číst dál »
X