16. května 2022

Téma: Správa bytového domu

EED – novela rozúčtovací vyhlášky a očekávaná budoucí změna zákona o službách (II.) Druhá kapitola tématu měsíce je věnována změnám evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti a jejich transpozice do českého právního řádu. Týkají se především pravidel pro vyúčtování, resp. informování příjemců služeb o jejich spotřebách tepla a teplé… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Průvodce světem dotací

Jan málokdo z nás by asi dokázal odpovědět na otázku, o jaké státní dotace lze požádat a kterých oblastí se týkají. Je jich víc, než by si kdo mohl pomyslet a bylo by škoda jich nevyužít. Proto vás navedeme na internetové stránky, velmi přehledně zpracované, kde najdete kompletní přehled výše… číst dále Průvodce světem dotací

Číst dál »

Právní poradna: Co dělat s majitelem bytu, který nehradí náklady spojené s bydlením?

Jak řešit majitele bytu, který se v místě bydliště cca 2 roky nezdržuje a neplatí náklady spojené s bydlením? Jde o cizího státního příslušníka. Kontakty, mobil a e-mail nejsou již funkční. Daň z nemovitosti údajně platí. Jeho dluh se stále zvyšuje, pokoušela jsem se mu poslat doporučeně upomínku, ta se… číst dále Právní poradna: Co dělat s majitelem bytu, který nehradí náklady spojené s bydlením?

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – povinné osazování měření se vzdáleným odečtem dat (= novela zákona o hospodaření energií) – I. část Energy Efficiency Directive (EED), česky směrnice o energetické účinnosti, je v současnosti ve spojení bydlení a tepla či teplé vody hodně omílaným tématem. Je tomu tak proto, že poslední změny evropské směrnice č.… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Milostivé léto aneb Jak se oddlužit u veřejných institucí

Milostivé léto je jednorázový tříměsíční oddlužovací program, který platí pro lidi: proti kterým je už nařízena exekuce pro dluh u „veřejné instituce“ – např. obce, nemocnice, dopravního podniku či státního podniku Jak Milostivé léto funguje? dlužník není v insolvenci; dlužník uhradí pouze jistinu (původní dlužnou částku) a poplatek exekutorovi ve… číst dále Milostivé léto aneb Jak se oddlužit u veřejných institucí

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Technický dozor stavebníka (VIII) Mezi základními pojmy definuje stavební zákon jen stavební dozor (dozor nad prováděním stavby svépomocí), technický dozor stavebníka tu definován není. V § 152 ukládá stavební zákon povinnost stavebníkovi zajistit u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Provádění stavby a stavební deník (VII) Stavbu může provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby), který má příslušné živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Obvykle používaným smluvním typem občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ObčZ) pro provádění stavby je smlouva o dílo. „Dílem se rozumí zhotovení určité… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »
X