16. května 2022

Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

Zvláštní kapitolou při navrhování střech je vzduchová mezera, která odděluje krytinu střechy od ostatních vrstev, a nejčastěji její návrh bývá podceněn, příp. navržen chybně. Návrh vzduchové mezery navrhuje zpracovatel projektové dokumentace, a to na základě: zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby… číst dále Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

Číst dál »

Zaměřeno na bydlení

Přesně tak se jmenuje výstava, která až do 2. října probíhá v brněnském Urban centru a návštěvníky v přehledném průřezu seznámí s dlouhodobou strategií bydlení v Brně. V centru pozornosti této zajímavé expozice je téma dostupného městského bydlení. Historická realita se protíná se současnou realitou, dá se ale předpokládat, že… číst dále Zaměřeno na bydlení

Číst dál »

Právní poradna: Novela občanského zákoníku a bytová družstva

Odpověď – 1. část Na úvod si dovoluji specifikovat, že Vámi uvedená novela byla provedena zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela byla dne 15. 4. 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů s tím, že… číst dále Právní poradna: Novela občanského zákoníku a bytová družstva

Číst dál »

Téma: Požadavky na střechy

Povětrnostní vlivy Na střechu a její konstrukci působí vlivy následujících klimatických zatížení a účinků: déšť, sníh, námraza, vítr, sluneční záření, vlhkost, teplota, ale také prach, biologické vlivy, chemické vlivy ze srážek a ovzduší a nebezpečí mechanického poškození. Proto velmi odolným prvkem musí být střešní krytina. Musí odolat všem jmenovaným účinkům… číst dále Téma: Požadavky na střechy

Číst dál »

Právní poradna: Dědictví – danajský dar

Jak má postupovat člověk, ze kterého se tím, že, uhradil pohřeb nemajetnému příbuznému, stal vykonavatel pohřbu a je také v rodové linii dědicem člověka, který žil asociálním způsobem v nájemním bytě. Byt je navršený odpadky, nezanechal po sobě žádný movitý ani nemovitý majetek, dají se spíše předpokládat dluhy. Než začne… číst dále Právní poradna: Dědictví – danajský dar

Číst dál »

Střechy – Úpravy plochých střech

Častou dnešní úpravou plochých střech je položení nové krytiny. Většinou se jedná o krytinu povlakovou, z asfaltových pásů nebo plastových fólií. To bývá obvykle spojeno i s instalací nové tepelné izolace, která je pokládána plošně pod krytinu, je lepena nebo mechanicky kotvena k podkladu. Její tloušťka je odvislá od zvoleného materiálu izolace… číst dále Střechy – Úpravy plochých střech

Číst dál »

Téma: Střechy – ploché a zelené

Ploché střechy Podle konstrukčního provedení se rozlišují ploché střechy na jednoplášťové a víceplášťové, z nichž nejvíce užívány jsou střechy dvouplášťové. Jednoplášťová střecha Jednoplášťovou střechu tvoří nosná konstrukce s podkladními vrstvami a krytinou spojenou v jeden celek. Střecha může být tepelně izolovaná. Složení takové střechy je následující: krytina, tepelná izolace, spádové… číst dále Téma: Střechy – ploché a zelené

Číst dál »

Kdy začíná topná sezona?

Otopné období, jak se odborně topné sezoně také říká, začíná s příchodem nového školního roku, tedy 1. září (končí 31. 5.). Tak to alespoň stanovuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., v níž se dočteme podrobné upřesnění: „Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního… číst dále Kdy začíná topná sezona?

Číst dál »

Téma: Střechy – základní členění

Střecha je obecný český název pro stavební konstrukci, která ukončuje stavbu shora a chrání ji tak proti účinkům povětrnosti. Jde především o účinky deště, sněhu, větru a slunečního záření. V odborné literatuře se můžeme setkat také s pojmy zastřešení nebo střešní konstrukce, které v sobě významově ještě zahrnují další navazující… číst dále Téma: Střechy – základní členění

Číst dál »
X