20. května 2024

Služby, energie a média v bytovém domě

Seznamme se se základními pojmy, které jsou zásadní, pokud chceme hovořit o problematice rozúčtování a vyúčtování energií a služeb. Služby jsou: konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: úklid společných částí domu odvoz komunálního odpadu provoz výtahu spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení) rozhlasové a televizní rozvody… číst dále Služby, energie a média v bytovém domě

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Zvyšování cen za služby spojených s užíváním bytu V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Zákon č. 67/2013 Sb.,… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“) jsou zpravidla hrazeny formou záloh, které je nutno na konci zúčtovacího období vyúčtovat. Povinnost poskytovatele služeb vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za služby je upravena v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Právní poradna: Instalace žaluzií v domě s SVJ

Výbor našeho SVJ nechal na podzim 2021 schválit formou „per rollam“ revitalizaci našeho bytového domu včetně instalace předokenních žaluzií, jak je explicitně uvedeno v textu usnesení v zápisu ze schůze. Usnesení bylo schváleno kvalifikovanou většinou všech členů SVJ v souladu se stanovami. Technicky budou venkovní žaluzie upevněny k plechovému pouzdru (boxu) nad okny a… číst dále Právní poradna: Instalace žaluzií v domě s SVJ

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Inkorporace poplatku za služby spojenými s užíváním bytu do nájemní smlouvy  Plnění jako dodávky vody, tepla, odvoz komunálního odpadu a další tzv. služby spojené s užíváním bytu (dále jen „služby“) jsou vedle nájemného jednou z částek, které je nájemce jakožto jejich uživatel a konečný příjemce, povinen platit. Jakým způsobem může být povinnost… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Dotační projekty postižené současnou krizí dostaly šanci k dokončení

Ve středu 19. října 2022 byla podepsána legislativa umožňující flexibilnější čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům se tak otevírají nové možnosti pro úpravu pravidel již schváleným projektům, kterých se současná krize dotkla nejvíce. Jedná se například o možnost rozdělit projekt na dva od menšího finančního limitu, nebo uznat již proinvestované… číst dále Dotační projekty postižené současnou krizí dostaly šanci k dokončení

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Služby spojené s užíváním bytu  Služby spojené s užíváním bytu představují obecně plnění, která jsou neodmyslitelně spjata s užíváním bytu či nebytového prostoru – ať už v rámci výkonu práva vlastnického, či práva nájemního. V článcích, našeho měsíčního tématu se budeme zabývat problematikou služeb spojených s užíváním bytu (dále také jako „služby“) v kontextu nájemního práva,… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Právní poradna: Co dělat, když jediný byt nebyl z družstva převeden do SVJ

V našem domě je 15 bytových jednotek, v roce 2015 jsme převedli 14 družstevních bytů bezúplatně do založeného SVJ. Jeden nájemník odmítá byt převést. Platí SVJ fond oprav a služby. Jak zrušit družstvo a jak bude fungovat placení poplatků v případě, že nájemník (člen bývalého BD) přestane platit poplatky?  Odpověď… číst dále Právní poradna: Co dělat, když jediný byt nebyl z družstva převeden do SVJ

Číst dál »

Právní poradna: Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví

V našem bytovém družstvu vzniklo letos členům družstva právo požádat o převod bytů do vlastnictví. Toto právo hodlá využít jen jeden člen. Pokud k převodu do jeho vlastnictví dojde, družstvo bude existovat dál a SVJ nebude založeno. Má tento člen (a budoucí vlastník) nárok na nějaké finanční vyrovnání, a to… číst dále Právní poradna: Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví

Číst dál »

Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Pro řízení spotřeb energií a médií v bytových domech je prvotním předpokladem jejich průběžné měření a vyhodnocování. Osoby odpovědné za správu domu a správci bytových domů obvykle nedisponují průběžnými daty z fakturačních měřidel dodavatelů energií a médií v průběhu sledovaného období. Údaje o spotřebách z fakturačních měřidel lze v případě… číst dále Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Číst dál »