24. června 2021

Právní poradna: Kdo hradí výměnu sporáku v družstevním bytě

Kdo hradí výměnu sporáku v družstevním bytě? V nájemních smlouvách máme jako předmět pronájmu uvedeno pouze č. bytu, příslušné nadzemní podlaží a celkovou plochu bytu. Ve výpočtovém listu, kde je stanovena výše nájmu, je podrobněji uvedena kategorie bytu, počet jednotlivých místností, jejich plocha (celková a otápěná) a počet bydlících osob. V nájemní smlouvě… číst dále Právní poradna: Kdo hradí výměnu sporáku v družstevním bytě

Číst dál »

Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Nemůžeme najít vhodné osoby do statutárního orgánu, co s tím? (II) Stále více společenství vlastníků jednotek a bytových družstev řeší situaci, kdy se do statutárního orgánu nehlásí bud´ nikdo, nebo alespoň nikdo vhodný. Přispívá k tomu stále více povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů, které jsou na obě bytové korporace směřovány a… číst dále Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Číst dál »

Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Jak jednat a rozhodovat v rámci bytového domu v Covidu? (I) Jednou z hlavních činností při správě bytového domu je společné rozhodování o správě a provozu společných částí bytového domu a o rozdělování nákladů s tím souvisejících. V obou typech bytových korporací (společenství vlastníků jednotek i bytová družstva) jsou role… číst dále Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Číst dál »

78. výzva dotačního programu IROP skončila. Jaké jsou další možnosti pro zvýhodněnou rekonstrukci bytového domu?

Po úvodním poměrně pomalém čerpání peněz z 78. výzvy dotačního programu IROP pro rekonstrukce bytových domů se zájem o dotace zvýšil natolik, že koncem listopadu 2020 došlo k vyčerpání alokované částky a ukončení této výzvy. Jaké možnosti finanční podpory nyní mohou vlastníci bytových domů čerpat? Rozhovor pro Okolobytu.cz poskytl Martin Klouda, ředitel… číst dále 78. výzva dotačního programu IROP skončila. Jaké jsou další možnosti pro zvýhodněnou rekonstrukci bytového domu?

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Hranice pozemků aneb Máte plot až u sousedů (VIII) Určení hranice pozemku může být v některých případech poměrně nejasnou otázkou. Základním východiskem pro určení hranic slouží katastr nemovitostí. Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění (dále jen „katastrální zákon“) se do katastru zapisují čísla… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Sociální poradce MPSV

V dnešní náročné době může být užitečné vědět, jakou podporu stát občanům poskytuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo jednoduchý přehled – Sociálního poradce. Zdroj: MPSV Foto: Pixabay  

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Dlužníci v SVJ – vymáhání neuhrazených záloh (VII) V rámci fungování společenství vlastníků dle ustanovení § 1194–1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník) nastávají situace, kdy jeden člen společenství nehradí řádně platby spojené s užíváním jednotky. V souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. f občanského zákoníku… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Vypořádání spoluvlastnictví (VI) Spoluvlastnictví patří mezi nejvyužívanější a zároveň nejproblematičtější instituty občanského zákoníku. Jeho definici nalezneme v ustanovení § 1115 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), podle kterého za spoluvlastníky označujeme osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně. Ze zákona nám vyplývá k výše… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Jsem členkou SVJ a nyní uvažujeme o pronájmu společných prostor některým ze členů našeho SVJ. Zájemcem o pronájem je i předsedkyně výboru SVJ. Je možné, aby si nájemní smlouvu sepsala sama předsedkyně, nebo doporučujete jiné řešení? Odpověď – 1. část Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění stanov… číst dále Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Číst dál »
X