16. května 2022

Téma: Rozvod manželství I

V minulých dílech jsme se zaměřili na problematiku bydlení manželů před rozvodem. Bylo by tedy přínosné si nastínit otázku rozvodu manželství k širšímu pochopení tématu. Manželství je chráněný institut, kdy manželství může být rozvedeno, pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Rozvod můžeme… číst dále Téma: Rozvod manželství I

Číst dál »

Téma: Bydlení manželů za trvání manželství

V dalším díle našeho seriálu se již zaměříme na bydlení manželů za trvání manželství. Jak je to s právem bydlení pro manžele? Kdy vzniká společný nájem bytu? V případě koupě domu nebo bytu v rámci společného jmění manželů spravují tuto nemovitou věc manželé společně nebo jeden z manželů se souhlasem druhého manžela, pokud… číst dále Téma: Bydlení manželů za trvání manželství

Číst dál »

Téma: Ochrana rodinné domácnosti

Občanský zákoník vymezuje k ochraně rodinné domácnosti určitá omezení dispozic s domem nebo bytem proti jednání jednoho z manželů bez souhlasu druhého manžela. Jakým způsobem tedy upravuje občanský zákoník ochranu rodinné domácnosti? Manžel se musí zdržet všeho a předejít všemu, co může znemožnit nebo ohrozit bydlení manželů v domě nebo bytě,… číst dále Téma: Ochrana rodinné domácnosti

Číst dál »

Téma: Ochrana bydlení

Ochranu bydlení můžeme chápat v rámci bydlení manželů jako ochranu rodinné domácnosti. A to takovou, o níž jsme hovořili v minulém článku, nebo jako ochranu proti domácímu násilí, kterou občanský zákoník již výslovně vymezuje. Právo společného bydlení manželů v rodinné domácnosti je tak omezeno tím, že soud může omezit nebo i vyloučit… číst dále Téma: Ochrana bydlení

Číst dál »

Téma: Obecně k bydlení manželů

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc, jak stanovuje občanský zákoník. Řešení problematiky bydlení manželů představuje zásadní otázku mezi manžely, kdy občanský zákoník poměrně podrobně vymezuje některá práva a povinnosti v této problematice. Zákon by však měl v manželství nastupovat pouze tam, kde nestačí rozumná… číst dále Téma: Obecně k bydlení manželů

Číst dál »

Téma: Bydlení manželů

Řešení problematiky bydlení manželů představuje zásadní otázku mezi manžely a občanský zákoník některá práva a povinnosti v této problematice poměrně podrobně vymezuje. O tom, jakým způsobem, a to i co se rozvodu manželství týče, bude náš květnový seriál. Manželství, pokud se budeme držet formálního vysvětlení pojmu, je právní a společenská… číst dále Téma: Bydlení manželů

Číst dál »

Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Následující text navazuje na článek Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách, jemuž jsme se věnovali v minulém dílu našeho měsíčního seriálu. Stropy Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm. Prefabrikovaná stropní deska je vytvořena ze stropních dílců spojených ve stycích mezi… číst dále Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Číst dál »

Téma: Střešní pláště

Původní řešení střešních plášťů panelových soustav lze klasifikovat jako nevyhovující z hlediska současných požadavků tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Nevyhovující řešení střešního pláště bylo příčinou nejen řady závažných poruch způsobených nevyhovujícím tepelně vlhkostním režimem (zatékání, kondenzace, vznik plísní), ale i poruch statických (smykové trhliny mezi stropní deskou nejvyššího podlaží… číst dále Téma: Střešní pláště

Číst dál »

Téma: Základy

V průběhu výstavby panelových domů byly používány následující druhy základových konstrukcí: –          založení na základových pasech (nejčastěji železobetonové, příp. betonové s konstrukční výztuží, se základovou spárou na rostlém terénu, příp. na zhutněném štěrkopískovém polštáři); –          založení na základové desce (jen ojediněle); –          založení na pilotách s roznášecím prahem (základ je… číst dále Téma: Základy

Číst dál »

Úloha barev v prostorách obývaných seniory

Barevné ztvárnění prostor obývaných seniory je sice obecně pokládáno za důležité pro kvalitu života. Zároveň k tomuto tématu prozatím neexistuje příliš mnoho exaktních studií, které by umožňovaly stanovit jasné cíle v této oblasti. Především je nutné vycházet ze skutečnosti, že ve stáří dochází ke změně vnímání barev. Ke zkreslení dochází zejména při… číst dále Úloha barev v prostorách obývaných seniory

Číst dál »
X