16. května 2022

Téma: Kuchyně

V kuchyni musí být zabezpečen dostatečný manipulační prostor velikosti 1,5 x 1,5 m pro otáčení vozíku a pro současný pohyb více osob. Vybavení kuchyně by mělo umožnit podjetí vozíku pod pracovní desku, varnou desku a mycí centrum, a musí být v dosahu osoby na vozíku. Kuchyň je potřeba vybavit optimálně… číst dále Téma: Kuchyně

Číst dál »

Téma: Hygienické prostory

Řešení bezbariérových hygienických prostor stanovených vyhláškou č.398/2009 Sb., vychází z dílčích obecných požadavků na řešení bezbariérových záchodů, van, sprchových koutů a sprchových boxů. Požadavky na hygienické bloky s parametry bezbariérového užívání – koupelny se sprchovým koutem nebo vanou jsou uvedeny v české technické normě ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a… číst dále Téma: Hygienické prostory

Číst dál »

Téma: Bezbariérové úpravy bytu

Mnohdy není zcela jasné, co vše patří mezi základní požadavky na bezbariérové vybavení bytu. Právě tomuto tématu se věnuje pokračování našeho seriálu. Mezi základní požadavky bezbariérových úprav bytu patří: §   možné úpravy se zřetelem na specifické potřeby v průběhu stárnutí a jiných životních změn, §   velikost chodeb bytu se zajištěním potřebné… číst dále Téma: Bezbariérové úpravy bytu

Číst dál »

Červencové téma. Domovní vybavení bytových domů

Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílen, prádelen a sušáren, prostoru pro kontejnery včetně jeho výškového umístění musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. V dostupné vzdálenosti od bytového domu navrhujeme bezpečné umístění plochy pro komunální a tříděný odpad. Tento… číst dále Červencové téma. Domovní vybavení bytových domů

Číst dál »

Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Chodbové komunikační prostory a dveřní otvory na veřejných plochách bytového domu musí respektovat zvýšené průchozí a manipulační prostory osob s kočárky, osob na vozíku či osob s francouzskými holemi. Pro bezpečný pohyb všech uživatelů jsou důležité protiskluzové a bezpečné povrchy podlahovin. Pro snadnou orientaci osob slabozrakých je nutno dbát na… číst dále Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Číst dál »

Téma: Bytový dům a jeho přístupnost

Každý bytový dům musí být bezbariérově dostupný od zastávek hromadné dopravy a parkovacích ploch. Jde o zajištění bezbariérových tras, které splňují základní technická kritéria v podobě šířky, vhodného příčného a podélného sklonu chodníku s pevným povrchem pro snadný pohyb zvláště osob se sníženou mobilitou. Při nedodržení uvedených požadavků pak nelze hovořit o… číst dále Téma: Bytový dům a jeho přístupnost

Číst dál »

Téma: Bezbariérové bydlení – proč a pro koho

Stárnutí populace, zvyšující se podíl osob v seniorském věku, je celoevropský trend, který trvá již několik desetiletí. Tento trend také pozorujeme u osob se zdravotním postižením. Podle statistického šetření provedeného Českým statistickým úřadem v roce 2013 žije v České republice 1 078 673 osob se zdravotním postižením, což je 10,2 % populace, a… číst dále Téma: Bezbariérové bydlení – proč a pro koho

Číst dál »

Téma: Bezbariérové řešení staveb

Jedním z koncepčních materiálů České republiky v oblasti bydlení je Koncepce bydlení, která v návaznosti na předkládanou problematiku zmiňuje specifické aspekty bydlení osob se zdravotním postižením. Jedním z cílů této Koncepce je vytváření podmínek pro zabezpečení důstojného a přiměřeného bydlení využitelného bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení. Pro… číst dále Téma: Bezbariérové řešení staveb

Číst dál »

Téma: Potížisté v SVJ

Obecným rysem bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) je princip, že o společných částech domu, jeho provozu a správě, rozhoduje většinový názor. Bydlení v bytovém domě proto vyžaduje i jistou formu respektu každého uživatele bytové jednotky ke skutečnosti, že jeho názor nemusí získat většinovou podporu. Hlavní východisko právní úpravy… číst dále Téma: Potížisté v SVJ

Číst dál »
X