16. května 2022

Téma: Schodiště vnější a vnitřní

Konstrukčně skladebné řešení schodiště vychází ze základních rozměrů a skladby nosné konstrukce, především svislých nosných stěn. V malorozponových panelových soustavách (T 06B, LaN, BA-NKS, PS 69, G57) a ve čtyřpodlažních stavbách panelové soustavy VVÚ-ETA jsou schodišťové konstrukce řešeny jako deskové dvouramenné – schodišťová ramena, hlavní a vedlejší podesta. U panelové soustavy… číst dále Téma: Schodiště vnější a vnitřní

Číst dál »

Téma: Obvodové pláště, lodžie, balkony

Doposud jsme se věnovali vnitřním úpravám v panelových domech, nyní svou pozornost zaměříme na obvodové konstrukce. Obvodové pláště Obvodové průčelní a štítové dílce stávajících panelových budov jsou řešeny v několika základních konstrukčních variantách: –          jednovrstvé, –          vícevrstvé se smykově tuhým spojením, –          sendvičové s relativně smykově poddajnější střední vrstvou. Ze… číst dále Téma: Obvodové pláště, lodžie, balkony

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001). Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Stěnové dílce malorozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 120 mm, 140 mm, 150 mm a 160 mm. Stěnové dílce středněrozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 190 mm a 200 mm, v některých případech vylehčené svislými kruhovými dutinami. Výška stěnových dílců je závislá na konstrukční výšce podlaží a na… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Číst dál »

Téma: Rekonstrukce bytových jader v panelových domech

Jednou z nejzásadnějších úprav, kterou dosti běžně realizujeme v panelových domech, je přestavba bytových jader. Bytová jádra byla osazována do panelových domů plně kompletizovaná, značená podle data a typu panelové soustavy. Byla z lehkých materiálů, konstrukce samotného jádra nebyla vnímána jako nosná ve smyslu požadavků současného stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,… číst dále Téma: Rekonstrukce bytových jader v panelových domech

Číst dál »

Téma: Opravy panelových domů

Čtvrtina našeho národa žije v panelácích, ty se začaly stavět zhruba před šedesáti lety. Šedesát let je ale již stáří a panelové domy nutně potřebují rekonstrukci. Jak ji efektivně provést? O tom bude dubnový seriál. Vzrostlá zeleň, slušná občanská vybavenost, dobrá dopravní dostupnost, to jsou plusy bydlení na panelovém sídlišti.… číst dále Téma: Opravy panelových domů

Číst dál »

Téma: Reklamace vyúčtování

Včasné nedoručení vyúčtování tak může být prvním důvodem k reklamaci, proto je třeba dbát na řádnost a hlavně prokazatelnost doručení vyúčtování. Povinnost poskytovatele služeb (tj. vlastníka nemovitosti, nebo vlastníka jednotky, je – li byt pronajímán, nebo společenství vlastníků jednotek) vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby za zúčtovací… číst dále Téma: Reklamace vyúčtování

Číst dál »

Téma: Vyúčtování versus rozúčtování – zálohy na služby

Stanovení záloh na očekávané náklady služeb, jejich vyúčtování a vypořádání je jednou ze základních činností týkajících se správy domu a pozemku. Vyúčtování je porovnáním skutečné výše nákladů na služby se zálohami na jednotlivé služby v daném zúčtovacím období, a to z pohledu zúčtovací jednotky (domu), ale i z pohledu jednotlivého příjemce služeb. Tomuto… číst dále Téma: Vyúčtování versus rozúčtování – zálohy na služby

Číst dál »

Téma: Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu

 Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu je v současné právní úpravě upravena rozdílně. Zatímco u studené vody si lze vystačit jen se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále „zákon o službách“… číst dále Téma: Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu

Číst dál »
X