16. května 2022

Téma: Podnájem bytu dle nového občanského zákoníku

Jaký způsobem upravuje občanský zákoník podnájem bytu? Kdy může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele? Kdy nejpozději skončí podnájem bytu? Odpovědi v závěrečném článku našeho seriálu k nájemním vztahům. Právní úprava podnájmu bytu účinná až do konce roku 2013 neumožňovala nájemci dát byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. Nový… číst dále Téma: Podnájem bytu dle nového občanského zákoníku

Číst dál »

Téma: Kauce v nájemní smlouvě

Výše jistoty nesmí přesáhnout šestinásobek měsíčního nájemného. V dalším článku z listopadového seriálu na téma nájemních vztahů se zaměříme na jistotu (dříve kauci) sjednanou mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel a nájemce si mohou ujednat, že nájemce poskytne pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu. Takové ujednání bude… číst dále Téma: Kauce v nájemní smlouvě

Číst dál »

Téma: Návštěvy v nájemním bytě

Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Jaké jsou práva a povinnosti nájemce ve vztahu k návštěvám v pronajatém bytě? Může pronajímatel požadovat omezení počtu osob žijících v bytě nebo vyžadovat souhlas s přijetím člena domácnosti? Odpovědi naleznete v dnešním článku. Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli, jak stanovuje občanský zákoník. Pokud… číst dále Téma: Návštěvy v nájemním bytě

Číst dál »

Téma: Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Jaké změny v nájemních vztazích zavedl nový občanský zákoník? Jaké jsou základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele u nájmu bytu? A jaká jsou zakázaná ujednání v nájemní smlouvě a jaké je postavení nájemce v nájemních vztazích? Oproti předchozí právní úpravě účinné až do konce roku 2013 přinesl nový občanský zákoník řadu… číst dále Téma: Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Číst dál »

Téma: Nápravná opatření při výskytu plísní

Základním hygienickým doporučením je, aby se ve vnitřním prostředí člověka nevyskytovaly nárůsty plísní na površích. Nejdůležitější nápravné opatření je odstranění stavební závady, nebo změna užívání prostoru (nejčastěji více vytápět a více větrat). Rostoucí plísně se likvidují ve dvou krocích: dezinfekce a prevence. Po dezinfekci (usmrcení plísní, jejich mycelia a spor)… číst dále Téma: Nápravná opatření při výskytu plísní

Číst dál »

Téma: Negativní vlivy na výskyt plísní

Negativní vliv na růst plísní v interiéru má zejména dostatečné vytápění a větrání. Vytápění objektů zajišťuje snížení relativní vlhkosti vzduchu a zvyšuje teplotu vnitřních povrchů obvodových konstrukcí. Náklady na vytápění bytů se sníží po zateplení budovy. Toto stavebnětechnické opatření výrazně snižuje tepelné ztráty. Vnější zateplení budovy je téměř vždy spojeno… číst dále Téma: Negativní vlivy na výskyt plísní

Číst dál »

Téma: Plísně na fasádách nových domů

Všudypřítomné plísně mohou se „zabydlí“ i na fasádách domů. Příčinou jejich výskytu jsou teplotní změny. Plísně se na povrch fasád dostávají ze vzduchu. Při vhodných podmínkách se na fasádách rozmnožují a vytvářejí spolu s dalšími mikroorganismy (bakterie, řasy, kvasinky) viditelné barevné povlaky, tzv. biofilm. Složení biofilmu závisí na klimatických podmínkách a… číst dále Téma: Plísně na fasádách nových domů

Číst dál »

Téma: Příčiny výskytu plísní v bytech a domech

Zvýšená vlhkost materiálů je jedinou příčinou růstu plísní na zdech a dalších površích v interiéru. Vlhkost se ve vnitřním prostředí vyskytuje jako následek: havárie, stavební závady, nevhodného užívání obytného prostředí nebo kombinace těchto příčin. Za největší havárie můžeme považovat povodně a záplavy. K haváriím dále patří: prasklé potrubí rozvodů vody, vytékající… číst dále Téma: Příčiny výskytu plísní v bytech a domech

Číst dál »

Téma: Hodnocení výskytu plísní v prostředí

Při vyšetřování plísní ve vnitřním prostředí se hodnotí jejich výskyt na površích nebo ve vzduchu. Povrchy ve vnitřním prostředí se nejčastěji vyšetřují stěry sterilními odběrovými tampóny, případně otiskem na speciální pevné agarové půdy. Přítomnost plísní na venkovních fasádách se provádí otiskem (na agarové půdy nebo lepicí proužky), nebo seškrabem z povrchů.… číst dále Téma: Hodnocení výskytu plísní v prostředí

Číst dál »
X